Anna Komornicka

polska filolog klasyczna i nauczycielka akademicka

Anna Maria Komornicka z d. Wolańska (ur. 27 września 1920 we Lwowie, zm. 17 grudnia 2018 w Warszawie[1]) – polska filolog klasyczna i nauczycielka akademicka. Zainteresowania naukowe: teoria literatury, filologia klasyczna, hellenistyka, język grecki klasyczny, łacina, komedia starogrecka oraz mitologia grecka. Matka Krzysztofa Komornickiego.

Anna Komornicka
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 27 września 1920
Lwów
Data i miejsce śmierci 17 grudnia 2018
Warszawa
Profesor dr hab. nauk humanistycznych
Specjalność: filologia klasyczna
Alma Mater Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Doktorat kwiecień 1963 – nauki humanistyczne
Uniwersytet Warszawski
Habilitacja 1977 – nauki humanistyczne
Uniwersytet Łódzki
Profesura 1987
nauczyciel akademicki
Uniwersytet Katolicki Uniwersytet Lubelski (1963–1968)
Uniwersytet Łódzki (1969–1993)
Okres zatrudn. 1963–1993
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŻyciorysEdytuj

Po ukończeniu zakładu naukowo-wychowawczego sióstr Niepokalanek w Jazłowcu rozpoczęła w roku akademickim 1938/39 studia z zakresu prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Wybuch wojny zastał ją w rodzinnym domu w Grzymałowie, gdzie znajdował się majątek jej rodziców Julii z Pinińskich i Władysława Wolańskich. Podczas kampanii wrześniowej 1939 opuściła uczelnię i zamieszkała u krewnych we Lwowie. Następnie powróciła do Krakowa, gdzie wyszła w czerwcu 1940 roku za mąż za prawnika Juliusza Komornickiego. W październiku 1946 Anna Komornicka podjęła studia filologii klasycznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończyła w 1951 roku jako magister nauk humanistycznych na podstawie pracy magisterskiej Quibus de fontibus homines apud Aristophanem comicum vitam cultumque sibi parent, napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Sinki. W latach od 1953 do 1960 współpracowała z Zakładem Archeologii Antycznej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (IHKM PAN), którego kierownikiem był prof. Kazimierz Majewski.

Po przeprowadzce z Zabrza do Warszawy w 1954 roku podjęła przygotowania do rozprawy doktorskiej. Po przedstawieniu pracy doktorskiej Metafora, personifikacja i porównanie w twórczości Arystofanesa, przygotowanej na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Kazimierza Kumanieckiego, uzyskała w kwietniu 1963 roku dyplom doktora nauk humanistycznych. W latach od 1963 do 1969 oprócz współpracy z Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie prowadziła wykłady z literatury greckiej dla studentów czwartego i piątego roku filologii klasycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL), rozpoczynając samodzielną pracę naukowo-dydaktyczną.

W latach 1969 podjęła pracę jako starszy wykładowca w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. W 1977 roku Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego nadała Annie Komornickiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką w kręgu pojęć prawdy i fałszu stopień naukowy doktora habilitowanego. Docentem Uniwersytetu Łódzkiego została w 1978 roku. W 1987 roku Anna Komornicka otrzymała w Belwederze nominację profesorską. Po przejściu na emeryturę w 1992 roku prowadziła nadal do 1993 seminarium greckie ze studentami czwartego i piątego roku filologii klasycznej oraz wykłady z literatury starożytnej dla studentów pierwszego roku filologii polskiej.

Anna Komornicka miała w swoim dorobku ponad 170 publikacji: naukowych, popularnonaukowych, przekładów oraz tekstów literackich. Opublikowała 16 książek, w tym cztery książki dla dzieci na temat mitologii starożytnej. W swoim dorobku miała ponad 25 słuchowisk radiowych z dziedziny mitów, literatury i wychowania. Prowadziła jako autorka i prowadząca Rozmyślania o antyku w Polskim Radiu.

Przez wiele lat należała do Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polsko-Szwajcarskiego Towarzystwa Naukowego oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Była również wiceprezesem, a później członkiem honorowym Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

Anna Komornicka zmarła w wieku 98 lat w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 grudnia 2018 na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

PublikacjeEdytuj

 • Komedia Arystofanesa jako źródło wiadomości o kulturze materialnej Grecji V i IV w. p.n.e. Wartość i wiarygodność przekazu źródłowego komedii. Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Warszawa 1958.
 • Stłuczona czara. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.
 • Zbiory muzealne i Instytut Fundacji Abegg w Riggisberg. [w:] Biuletyn Historii Sztuki, Tom 35, Numer 3/4 (1973), s. 334–339.
 • Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką w kręgu pojęć prawdy i fałszu. Uniwersytet Łódzki, 1979.
 • Simonides z Keos, poeta i mędrzec. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
 • Historie nie z tej ziemi. Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1987.
 • Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987.
 • Nić Ariadny, czyli po nitce do kłębka. Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1989.
 • Słownik zwrotów i aluzji biblijnych. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 1994.
 • Zagadki z Biblii, tradycji i kultury chrześcijańskiej, T. 1-2. Michalineum, Marki 2001, ​ISBN 83-70192556​.

TłumaczeniaEdytuj

 • z Krzysztofem Komornickim: John Arthur Thompson: Biblia i archeologia. Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1965

Nagrody i odznaczeniaEdytuj

 • 1981: Nagroda III Stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w badaniach naukowych
 • 1984: Nagroda II Stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne
 • 1989: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Członek honorowy Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN

PrzypisyEdytuj

 1. Nekrologi – Anna Maria Komornicka. Gazeta Wyborcza, 2018-12-21. [dostęp 2018-12-21].

BibliografiaEdytuj

 • Prof. dr hab. Anna Maria Komornicka, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-02-02].
 • Joanna Rybowska: Profesor Anna Maria Komornicka. Życie i praca. [w:] Collectanea Philologica 2 (1995), s. 5–9. (PDF)
 • Joanna Rybowska: Bibliografia prac drukowanych Anny Marii Komornickiej w latach 1955–1995. [w:] Collectanea Philologica 2 (1995), s 11–18. (PDF)
 • Jadwiga Czerwińska: Z Grzymałowa w świat antyku. [w:] Cracovia Leopolis, 2006. (online)
 • Elżbieta Olechowska, ed. Biographical Dictionary of Polish Women Classicists. Warsaw: OBTA, University of Warsaw, 2018.