Anna Kutrzeba-Pojnarowa

polska etnograf

Anna Kutrzeba-Pojnarowa (ur. 4 maja 1913 w Krakowie, zm. 29 kwietnia 1993 w Warszawie) – etnograf. Prof. zw. dr[1]. Wykładała na Uniwersytecie Warszawskim, zajmowała się m.in. historią polskiej etnografii.

ŻyciorysEdytuj

Urodzona 4 maja 1913 roku w Krakowie, była najstarszą z trzech córek Stanisława i Janiny Kutrzebów. Pod kierunkiem matki – polonistki – Anna przerabiała w domu program szkoły podstawowej i dwóch klas gimnazjum. Następne klasy ukończyła w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Wandy. Maturę zdała w 1931.

Rozwój zainteresowań etnograficznych zawdzięczała uczestnictwu w Szkolnym Kole Krajoznawczym. Brała udział w dokumentowaniu kapliczek wiejskich według kwestionariusza Seweryna Udzieli. W wieku 16 lat samodzielnie zebrała i opracowała do druku rysunki i opisy 49 kapliczek we wsi Zawoja pod Babią Górą (Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Zawoi, "Orli lot" 10, 1929, nr 4).

W późniejszych latach Anna Kutrzeba pogłębiła i utrwaliła swój stosunek do wsi jako środowiska społeczno-kulturowego, zawarłszy związek małżeński z Marianem Pojnarem, prawnikiem wywodzącym się z podkarpackiej wsi Trześniów k. Brzozowa, i utrzymując przez wiele lat serdeczne więzi z jego rodziną i rodzinną wsią. Z czasem Trześniów stał się dla niej nie tylko przestrzenią życiową, ale też terenem obserwacji, badań i refleksji na temat rozwoju kulturowego. Mąż był dla niej najbardziej wiarygodnym informatorem i ekspertem, co zawsze podkreślała z wdzięcznością.

W latach 1931-1937 studiowała historię ze specjalnością średniowieczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Równocześnie uczęszczała na wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu historii kultury, archeologii, geografii, historii prawa, etnografii i socjologii. Tytuł magisterski z historii średniowiecza otrzymała w 1938 na podstawie pracy Vesnica – danina miodowa. Ukończyła roczne studium pedagogiczne dla historyków oraz odbyła praktyki w III Państwowym Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego. Od 1937 rozpoczęła pracę młodszego asystenta w Katedrze Socjologii i Etnografii UJ. Pracowała tam z przerwą wojenną do 1953.

W 1947 obroniła doktorat na podstawie pracy Rozwój etnologii i etnografii w Polsce – jej promotorem był Kazimierz Moszyński. Należała do Polskiego Stronnictwa Ludowego, co przyczyniło się do politycznej decyzji rektora o zwolnieniu jej z UJ; decyzja została wycofana dzięki interwencji Jana Żołny-Manugiewicza. Prowadziła jako asystent, a następnie jako adiunkt, zajęcia ze studentami, badała region krakowski. Prowadziła krakowską delegaturę Muzeum Kultur Ludowych (1947-1951), organizując zakup eksponatów z Polski południowej.

W 1951, już jako Kutrzeba-Pojnarowa, podjęła pracę w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego. Tam uzyskała kolejno stopnie docenta (1955), profesora nadzwyczajnego (1969) oraz zwyczajnego (1976). Pełniła funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Historycznego. Włączyła się w prace badawcze Zakładu Etnografii Polski w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN[2].

Pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera K-2-28)[3].

 
Grób prof. Anny Kutrzeby-Pojnarowej na Starych Powązkach

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Książki:
  • Budownictwo ludowe w Zawoi, Kraków 1931
  • Rozwój etnografii i etnologii w Polsce, Kraków 1948.
  • Tradycyjna społeczność wiejska w procesie przemian współczesnych. Studium wsi Mników, pow. krakowskiego, Wrocław 1968.
  • Kultura ludowa i jej badacze. Mit i rzeczywistość, Warszawa 1977.
 • Artykuły:
  • Kierunki zainteresowań historią kultury wsi mazowieckiej w warszawskim ośrodku etnograficznym [w:] Prace działu etnografii IHKM PAN, z. 2, Warszawa 1959.
  • O Bystroniu współcześnie, "Współczesność" 1965, nr 2.
  • Jan Stanisław Bystroń jako historyk i teoretyk kultury ludowej, "Polska Sztuka Ludowa" 1965, nr 2, s.71-78.
  • Wincenty Pol i Zygmunt Gloger, "Łódzkie Studia Etnograficzne" t. 9, 1967.
  • Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski, "Etnografia Polska", t. 15, z. 2, 1971.
  • Ocena dorobku i perspektywy etnografii, "Etnografia Polska", t. 18, 1974.
  • Etnografia polska w trzydziestoleciu PRL, "Etnografia Polska", t. 19, z. 2, 1975.

BibliografiaEdytuj

 • Krzysztof Braun, Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993), "Rocznik Mazowiecki", T. 20, 2008, s. 98-106.
 • Maria Biernacka, Prof. Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993), "Etnografia Polska", T. 37, 1993, zesz. 2, s. 5-17.
 • M. Prokopek, Prof. dr Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993), "Lud", T. 76, 1993, s. 326-328.

PrzypisyEdytuj

 1. Prof. zw. dr Anna Kutrzeba-Pojnarowa, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-12-11].
 2. Maria Biernacka, Prof. Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993), 1993.
 3. Cmentarz Stare Powązki: DOMASZEWSCY, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2019-12-10].