Antianejra

Antianejra, Antianara – w mitologii greckiej królowa Amazonek (następczyni Pentezylei).

Antianejra
mityczna królowa Amazonek
Poprzedniczka

Pentezylea

Dane biograficzne
Dzieci

Echion

Ze związku z Hermesem miała syna Echiona, przyszłego Argonautę.