Antocyjanidyny

każdy związek organiczny będący solą zawierającą podstawiony lub niepodstawiony kation flawyliowy

Antocyjanidyny – grupa organicznych związków chemicznych, bezcukrowych odpowiedników antocyjanów opierającymi się na jonie flawyliowym lub 2-fenylobenzopiranowym, które są jonami oksoniowymi.

WłaściwościEdytuj

Tworzą dużą grupę barwników polimetynowych. Przeciwjonem kationu 2-fenylobenzopiranowego jest najczęściej anion chlorkowy. Dodatni ładunek w cząsteczce antocyjanidynów jest cechą odróżniającą je od innych flawonoidów. Antocyjanidyny różnią się od siebie liczbą i położeniem grup hydroksylowych. Liczba grup ma decydujący wpływ na barwę, którą nadaje dany związek. Ogólnie mówiąc obecność pelargonidyny jest odpowiedzialna za barwę różową, szkarłatną i pomarańczową, cyjanidyna za karmazynową, a delfinidyna za fiołkową i niebieską[1]

Zależność od pHEdytuj

Stabilność antocyjanidynów jest zależna od pH. Przy niskich wartościach pH (odczyn kwasowy) w roztworze są obecne barwne antocyjanidyny, a natomiast przy wyższych wartościach pH (odczyn zasadowy) obecne są bezbarwne formy chalkonowe.

KlasyfikacjaEdytuj

3-dezoksyantocyjanidyny są klasą antocyjanidynów, w których brakuje grupy hydroksylowej na trzecim atomie węgla.

Wybrane antocyjanidyny i ich podstawienia
Antocyjanidyn[1] Podstawowa struktura R3' R4' R5' R5 R6 R7
Aurantynidyna   -H -OH -H -OH -OH -OH -OH
Cyjanidyna (Cy) -OH -OH -H -OH -OH -H -OH
Delfinidyna (Dp) -OH -OH -OH -OH -OH -H -OH
Europinidyna (Eu) -OCH3 -OH -OH -OH -OCH3 -H -OH
Luteolinidyna (Lt) -OH -OH -H -H -OH -H -OH
Pelargonidyna (Pg) -H -OH -H -OH -OH -H -OH
Malwidyna (Mv) -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH
Peonidyna (Pn) -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OH
Petunidyna (Pt) -OH -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH
Rozynidyna (Rs) -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OCH3

PrzypisyEdytuj

  1. a b Stanisław Muszyński, Wiesław Guzewski, Antocyjany roślin wyższych, „Wiadomości Botaniczne”, 20 (4), Kraków: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 1976, ISSN 0043-5090.