Otwórz menu główne
Drzeworyt z Biblii Germanica wydanej przez Kobergera w 1483 r.

Anton Koberger, także Koburger, Coberger, Coburger (ur. między 1440 a 1445, zmarł 3 października 1513) – początkowo złotnik, później drukarz i księgarz norymberski.

Urodził się w zamożnej rodzinie piekarzy. Na listę mieszczan norymberskich został wpisany w 1464 roku. W 1470 ożenił się z Ursulą Ingram, a po jej śmierci, ponownie ponownie wziął ślub w 1491 z Margarete Holzschuher. Obie żony pochodziły z rodzin należących do patrycjatu miejskiego. Z obu małżeństw miał 25 dzieci z czego do wieku dorosłego dożyło 13 z nich. W 1488 roku Koberger został członkiem patrycjatu miejskiego i wszedł w skład rady miejskiej.

W 1470 roku zrezygnował ze złotnictwa i jako drugi w Norymberdze założył własną drukarnię. Od początku starał się drukować utwory poczytne i w dużych nakładach - pozwalało to obniżyć koszty własne i osiągać znaczne zyski. W latach 90. był już liczącym się w branży przedsiębiorcą (w tym czasie w Norymberdze działało ponad 100 drukarni), miał 24 prasy drukarskie i zatrudniał około stu różnych specjalności pracowników: drukarzy, składaczy, iluminatorów i introligatorów a także buchalterów i przedstawicieli handlowych. W szczytowym okresie działalności wydawniczej, na potrzeby swojej drukarni utrzymywał dwa młyny papiernicze.

Poza Niemcami miał 10 własnych filii drukarskich a dodatkowo, zwłaszcza po 1504 r. zajmował się dystrybucją książek w Polsce, Austrii, Francji i Włoszech. Brał udział w targach książki w Lipsku i Frankfurcie. Po jego śmierci, oficyna przetrwała tylko do 1526 roku.

W oficynie drukarskiej Kobergera powstało wiele cenionych dzisiaj inkunabułów:

  • od 1475 roku wydał 15 edycji Biblia Latina, niektóre były ilustrowane
  • w 1483 roku wydrukował ilustrowaną ponad 100 grafikami Biblię Germanica w języku niemieckim, w nakładzie 1500 egzemplarzy (jeden z egzemplarzy znajduje się w Polsce w Bibliotece Tschammera)[1]
  • w 1493 roku wydrukował Kronikę świata Hartmanna Schedla
  • w 1498 r. wydrukował Apokalipsę z ilustracjami przygotowanymi przez swego chrześniaka Dürera, na jego zmówienie i pod jego bezpośrednią kontrolą.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj