Antoni Boduszyński

Antoni Boduszyńskiwojewoda lubelski, gubernator cywilny guberni lubelskiej sprawujący swój urząd od 25 marca 1861 do 13 sierpnia 1863[potrzebny przypis]. Od roku 1854 właściciel Pliszczyna.