Otwórz menu główne

Antoni Michał Hutten-Czapski herbu Leliwa (ur. 3 kwietnia 1725, zm. 20 lipca 1792) – polski generał, podkomorzy chełmiński w latach 1762-1792, miecznik pruski w latach 1760-1762, chorąży malborski w latach 1759-1760[1], komisarz z rycerstwa w Komisji Wojskowej Koronnej w latach 1765-1770[2].

Antoni Michał Czapski
Herb
Leliwa
Rodzina Czapscy herbu Leliwa
Data urodzenia 3 kwietnia 1725
Data śmierci 20 lipca 1792
Ojciec Ignacy Czapski
Matka Teofila Konopacka
Żona

Kandyda Rozalia Lipska

Dzieci

Józef Grzegorz,
Mikołaj

Syn Ignacego (1699-1745) i Teofili Konopackiej, córki Stanisława Aleksandra Konopackiego, kasztelana chełmińskiego. Brat Józefa (1722-1765), kasztelana elbląskiego i Franciszka Stanisława, ostatniego wojewody chełmińskiego. Poślubił Kandydę Rozalię Lipską, córkę Józefa Lipskiego, kasztelana bełskiego i łęczyckiego. Ojciec dwóch generałów: Józefa Grzegorza i Mikołaja.

Od 1752 major wojska koronnego, pełnił urząd chorążego Malborka od 1759 roku. Był podkomorzym Chełmna 1762, pułkownikiem wojska koronnego od 1782. W załączniku do depeszy z 2 października 1767 roku do prezydenta Kolegium Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego Nikity Panina, poseł rosyjski Nikołaj Repnin określił go jako posła właściwego dla realizacji rosyjskich planów na sejmie 1767 roku za którego odpowiada król, poseł powiatu chełmińskiego na sejm 1767 roku[3]. W 1767 roku jako poseł chełmiński na Sejm Repninowski, wszedł w skład delegacji, wyłonionej pod naciskiem posła rosyjskiego Nikołaja Repnina, powołanej w celu określenia ustroju Rzeczypospolitej[4]. Członek Komisji Wojskowej Koronnej w 1775 roku[5].

Pełnił stanowiska: asesora sądów nadwornych, generała-adiutanta, generała-lejtnanta i generała-majora oraz miecznika.

Odznaczony Orderem Świętego Stanisława (1766).

BibliografiaEdytuj

  • "Polski Słownik Biograficzny" ( tom 4, str. 177)
  • Adam Boniecki "Herbarz Polski" ( tom III, str. 276) - Czapscy herbu Leliwa

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 200.
  2. Antoni Sozański, Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu latach panowania króla Stanisława Poniatowskiego od 1764-1772 r. w rządzie lub przy administracyi Rzeczypospolitéj udział brały [...]. Cz. 1, Tablice i rejestr, Kraków 1866, s. 10.
  3. Носов Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой. 1756–1768 гг. Moskwa, 2004, s. 670.
  4. Aleksander Kraushar, Książę Repnin i Polska, Warszawa 1900 t. II , s. 318.
  5. Kolęda warszawska na rok 1775, Warszawa 1775 [b.n.s]