Antoni Czyż

polski historyk literatury

Antoni Czyż (ur. 10 listopada 1955 w Warszawie) - prof. nadzw. dr hab., polski literaturoznawca (historyk i teoretyk literatury) i historyk idei, także historyk duchowości (zwłaszcza mistycznej), edytor i filmoznawca.

Antoni Czyż
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 10 listopada 1955
Warszawa
profesor
Specjalność: literaturoznawca
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
nauczyciel akademicki
Uczelnia UP-H w Siedlcach
UKSW w Warszawie

WykształcenieEdytuj

Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, tam uzyskał stopień doktora. Habilitował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 pracownik naukowy Akademii Podlaskiej w Siedlcach (dzisiejsza nazwa uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), (Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polonistyki i Neofilologii), wykładał także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut Historii Sztuki).

Mieszka w Warszawie.

PublikacjeEdytuj

Książki:

 • Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988 (rozprawa doktorska),
 • Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995 (praca habilitacyjna),
 • Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997,
 • Jaki zapis? Poradnik polonisty. Siedlce 1999.
 • Rojny i gwarny blask kultury. Literacka "varietas" i historyczne "multum" tekstów. Siedlce 2019.

Redagował tomy zbiorowe, m. in.:

 • Wśród pisarzy oświecenia. Warszawa 1997 (ze Stanisławem Szczęsnym),
 • Czytanie Witkacego. Siedlce 2001,
 • Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Warszawa 2002; (z Ewą Podrez),
 • Czytać Tadeusza Micińskiego. Siedlce 2016 (z Marcinem Piszką i Sławomirem Sobierajem).
 • Prywatne i publiczne w tekstach kultury. Siedlce 2016 (z Andrzejem Borkowskim).

Wydał z Aleksandrem Nawareckim utwory Józefa Baki: Poezje (1986) i Uwagi (2000; edycja krytyczna). Współtwórca (w 1988) i redaktor naczelny kwartalnika naukowego i literackiego, teraz półrocznika humanistycznego, "Ogród", ISSN 0867-4205.

Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej . Otrzymał też Nagrodę Złotego Jacka,przyznawaną przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

BibliografiaEdytuj

 • Paradygmat pamięci w kulturze. Prace ofiarowane Antoniemu Czyżowi. Red.: Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek. Siedlce 2005.
 • Radość w kulturze. Red.: Barbara Stelingowska, Elżbieta M. Kur. Siedlce 2019, ISBN 978-83-7051-966-7 [dedykacja tomu: "Profesorowi Antoniemu Czyżowi w 40. rocznicę pracy naukowej"].
 • Jerzy Sosnowski: Jak żyć, Mistrzu, jak żyć? "Gazeta Wyborcza" 29 marca 2017 [dwa portrety: Antoni Czyż i Tadeusz Komendant].
 • Piotr Wilczek: Najnowsze tendencje w badaniach nad literaturą staropolską. "Słupskie Prace Filologiczne", seria: "Filologia Polska", r. V, Słupsk 2007. Przedruk w: Piotr Wilczek: Polonice et latine. Studia nad literaturą staropolską. Katowice 2007, zwłaszcza s. 25.

Linki zewnętrzneEdytuj