Antoni Koncman

Antoni Koncman (ur. 10 maja 1902 w Łodzi, zm. 14 września 1985 tamże) – kolejarz, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK)

Nauka i pracaEdytuj

Po ukończeniu szkoły handlowej w Łodzi pracował w PKP, gdzie przepracował całe swoje życie zawodowe, ostatnio jako starszy referendarz w służbie ruchu.

Pozazawodowe działania społeczne w turystyceEdytuj

Z turystyką zetknął się w 1917 w harcerstwie, a także na wycieczkach organizowanych przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) choć członkiem nie był. Z PTTK związał się w 1954 (zachęcony i wprowadzony do działalności przez swego syna Włodzimierza, stąd często zwano go "Tatą"). Członkiem PTTK został w 1957. Działał w Komisji Turystyki Pieszej zarówno Łódzkiego Oddziału PTTK jak i Okręgu PTTK w Łodzi. W latach 1964 - 1968 był członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W 1963 uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej. Od 1964 był aż do śmierci był działaczem Okręgowej i potem Wojewódzkiej Komisji Turystyki Pieszej, początkowo członkiem, w latach 1967 - 1969 jej sekretarzem, w latach 1969 - 1981 wiceprzewodniczącym, a od 1981 honorowym przewodniczącym. W 1967 mianowany został Honorowym Przodownikiem Turystyki Pieszej.

Przy organizacji rajdów współpracował aktywnie z Oddziałowymi Komisjami Turystyki Pieszej, szczególnie w Warcie i Ozorkowie. Od 1967 prowadził Okręgowy i Wojewódzki Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej OTP. W pierwszym okresie przyznawania odznaki "Za wytrwałość w turystyce pieszej" weryfikował te odznaki turystom z całej Polski. Do ostatnich dni życia weryfikował łódzkim turystom normy na tę odznakę.

WyróżnieniaEdytuj

Uhonorowany był wieloma odznaczeniami turystycznymi i resortowymi m.in.

  • Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki",
  • Złotą Honorową Odznaką PTTK,
  • Honorową Odznaką Miasta Łodzi,
  • Honorową Odznaką województwa łódzkiego,
  • Odznaką "Za zasługi dla ZW PTTK w Łodzi" i innymi.

Miejsce spoczynkuEdytuj

Zmarł 14 września 1985 r., spoczywa na cmentarzu "Doły" w Łodzi.

BibliografiaEdytuj

  • Słownik biograficzny łódzkich działaczy krajoznawstwa i turystyki praca zbiorowa pod red. Jacka Ciesielskiego, Łódź 1985,
  • Historia Oddziału Łódzkiego PTK-PTTK 1909-2009, praca zbiorowa pod redakcją Edmunda Witkowskiego, Elżbiety Korczak, Jolanty Grońskiej, Adama Arndta, Łódź 2009,,,,,

.