Antoni Pieniążek

polski prawnik i polityk

Antoni Kazimierz Pieniążek (ur. 3 marca 1940 w Studzianie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm X kadencji, w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Antoni Pieniążek
Data i miejsce urodzenia 3 marca 1940
Studzian
Poseł na Sejm kontraktowy
Okres od 18 czerwca 1989
do 25 listopada 1991
Przynależność polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej
Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Brązowy Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

Wykształcenie i działalność naukowaEdytuj

Ukończył w 1965 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1971 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, siedem lat później habilitował się. Od ukończenia studiów pozostaje pracownikiem naukowym UMCS, dochodząc do stanowiska profesora nadzwyczajnego. Był pełnomocnikiem rektora, a przez kilka kadencji prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Następnie w 1980 objął funkcję dziekana tego wydziału i Kierownika Zakładu Socjologii Prawa. Senat UMCS 4 lipca 2011 podjął uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu dziekańskiego, powołując się na utratę biernego prawa wyborczego (ukończenie 70 roku życia)[1].

Został także profesorem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu i kierownikiem Zakładu Prawoznawstwa i Nauk o Społeczeństwie tej uczelni. Objął również stanowisko profesora na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Działalność polityczna i biznesowaEdytuj

Działał w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1988 do 1990 stał na czele Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy z okręgu Kraśnik, na koniec kadencji przynależał do Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej.

Zasiadał w radzie nadzorczej jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjny oraz Polskiego Radia Lublin, a także w radzie Lubelskiej Kasy Chorych z rekomendacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Demokratyczne państwo prawne. Doktrynalne podstawy, istota i charakter, Przemyśl 1999
  • Podstawy prawa. Zarys wykładu dla studiujących kierunki ekonomiczne, Przemyśl 2000
  • Socjologia prawa. Zarys wykładu (współautor), Kraków 2001
  • Społeczeństwo i jednostka, Lublin 1988
  • Suwerenność – problemy teorii i praktyki, Warszawa 1978
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie (współautor), Lublin 2001
  • Zarys prawa dla ekonomistów (współautor), Lublin 1999

OdznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj