Antoni Skarbek Radoński

Antoni Skarbek Radoński herbu Abdank[1] (zm. przed 19 grudnia 1781) – podsędek radomski w 1775 roku, pisarz ziemski radomski w latach 1765–1775, podstoli chęciński w latach 1764–1765, podstoli opoczyński w 1750 roku, sędzia grodzki chęciński, komisarz Komisji Dobrego Porządku województwa sandomierskiego[2].

Antoni Skarbek Radoński
Herb
Abdank
Data śmierci

przed 19 grudnia 1781

Członek konfederacji Adama Ponińskiego w 1773 roku[3]. Był posłem sandomierskim na Sejm Rozbiorowy 1773–1775, wszedł w skład delegacji wyłonionej pod naciskiem dyplomatów trzech państw rozbiorczych, mającej przeprowadzić rozbiór. 18 września 1773 roku podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski[4]. W 1775 roku dostał prawem emfiteutycznym na 50 lat starostwo lelowskie.

Przypisy

edytuj
  1. Niektóre opracowania[jakie?] mylnie przypisują mu herb Łada.
  2. Melchior Buliński, Monografija miasta Sandomierza, Warszawa, 1879, s. 142.
  3. Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria Tertia post Dominicam Conductus Paschae videlicet, die vigesima Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio. [Inc. tekst pol.:] My Posłowie na Seym blisko następuiący [...], b.n.s.
  4. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 20-48.

Bibliografia

edytuj
  • Protokol, albo opisanie zaszłych czynnosci na delegacyi od Stanów Rzeczypospolitey na Seymie extraordynaryinym Warszawskim do zawarcia traktatów z dworami Wiedenskim, Peterzburskim y Berlinskim, dnia 19 Maia, 1773 wyznaczoney, a dnia 19 Marca, roku 1775 zakończoney, s. 4.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. XV, Warszawa 1931, s. 123.
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 207.