Antymonek galu

związek chemiczny

Antymonek galu (GaSb) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy antymonków, połączenie galu i antymonu, półprzewodnik. Jego szerokość przerwy zabronionej wynosi 0,726 eV.

Antymonek galu
komórka elementarna kryształu GaSb
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

GaSb

Masa molowa

191,48 g/mol

Wygląd

czarne kryształy

Identyfikacja
Numer CAS

12064-03-8

PubChem

4227894

Podobne związki
Podobne związki

AlSb, GaAs

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Zastosowanie

edytuj

Antymonek galu jest stosowany m.in. do produkcji:

Przypisy

edytuj
  1. a b P.S. Dutta, H.L. Bhat, Vikram Kumar. The physics and technology of gallium antimonide: An emerging optoelectronic material. „J. Appl. Phys.”. 81 (9). s. 5822–5870. DOI: 10.1063/1.365356. 
  2. a b Antymonek galu (nr 651478) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Polski.
  3. a b związki antymonu z wyjątkiem: tetratlenku (Sb2O4), pentatlenku (Sb2O5), trisiarczku (Sb2S3), pentasiarczku (Sb2S5) i związków wymienionych w innych miejscach niniejszego załącznika, [w:] Classification and Labelling Inventory, Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2015-03-28] (ang.).
  4. Department of Chemistry, The University of Akron: Gallium antimonide. [dostęp 2012-02-16]. (ang.).