Anuszteginidzi

lista w projekcie Wikimedia

AnuszteginidziTurecka dynastia, panująca w Azji Środkowej i Iranie w latach 1077-1231.

Jej założycielem był Anusztigin Gharcza'i, seldżucki gubernator Chorezmu w latach 1077-1097/1098. Jego następcy, noszący od roku 1098 tytuł chorezmszacha, a od 1166 także sułtana, stopniowo rozszerzyli swoją władze na kraje ościenne, tworząc rozległe, choć efemeryczne Imperium Chorezmijskie. Po upadku imperium na skutek najazdu mongolskiego w roku 1220, ostatni przedstawiciel dynastii, Dżalal ad-Din Manguberti kontynuował zaciekłą walkę przeciw najeźdźcom aż do swojej śmierci w roku 1231.

Przedstawiciele dynastii :