Apache License (przed wersją 2.0 Apache Software License – ASL) – licencja wolnego oprogramowania autorstwa Apache Software Foundation. Licencja ta dopuszcza użycie kodu źródłowego zarówno na potrzeby wolnego oprogramowania, jak i własnościowego oprogramowania. Pod tą licencją rozpowszechniane jest oprogramowanie tworzone przez Apache Software Foundation.

Apache License
Logo
Autor

Apache Software Foundation

Wersja

2.0

Data wydania

styczeń 2004

Kompatybilność
Uznana przez FSF

tak

Uznana przez OSI

tak

Kompatybilna z GPL

tak – GPLv3

Copyleft

nie

Strona internetowa

Pierwsze wersje tej licencji były podobne do 4 klauzulowej licencji BSD, z dodaniem klauzuli zabraniającej produktom pochodnym używania nazwy Apache. Wersja 2.0, opublikowana w 2004 roku, znacząco się od nich różni. Apache License 2.0, podobnie jak ww. licencje akademickie, zezwala na używanie, modyfikowanie i redystrybucję programu w postaci źródłowej, lub binarnej, bez obowiązku udostępnienia kodu źródłowego. Oznacza to, że kod na tej licencji można włączyć do zamkniętych programów, pod warunkiem zachowania zgodności z warunkami tej licencji. Podobnie jak poprzednie wersje, Apache License 2.0 nie udziela zezwolenia na używanie nazw i znaków handlowych licencjodawcy, z wyjątkiem użycia ich w informacji o pochodzeniu produktu. Najważniejszą zmianą, w porównaniu do typowych licencji akademickich, jest klauzula o patentach. Apache License 2.0 określa, że licencjobiorca otrzymuje od wszystkich autorów i współautorów licencję na użycie ich patentów mających zastosowanie w licencjonowanym programie. Jednakże, jeśli licencjobiorca wytoczy komukolwiek proces o to, że ów program narusza jego patenty, to ww. licencja na użycie patentów autorów i współautorów zostanie mu cofnięta.

Zgodność z licencją GPL edytuj

Apache License 2.0 jest uznawana zarówno przez Apache Software Foundation[1] jak i Free Software Foundation[2] za kompatybilną z licencją GNU General Public License w wersji 3. Nie jest natomiast zgodna z licencjami GPL w wersjach 1 i 2 z powodu zawarcia w niej dodatkowych, nie uwzględnionych w GPL 1 i 2, zabezpieczeń związanych z patentami.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj