Arbeitseinsatzführer

Arbeitseinsatzführer (Arbeitsdienstführer) (pol. kierownik obozowej służby pracy; odpowiednik żeński Arbeitseinsatzführerin/Arbeitsdienstführerin) – urzędnik Wydziału III (Obóz) w strukturze hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Kierował wydziałem zajmującym się organizacją pracy przymusowej więźniów. Podlegał Schutzhaftlagerführerowi.

Do jego obowiązków należało między innymi:

 1. zestawianie więźniarskich drużyn i komand roboczych oraz dbanie o terminowe ich przygotowywanie
 2. przedstawianie Schutzhaftlagerführerowi kandydatury więźniów na stanowiska kapo
 3. stałe kontrolowanie miejsc pracy
 4. meldowanie o wszelkich niedociągnięciach Schutzhaftlagerführerowi

W obozowych warunkach ich rola była bardzo duża. Od decyzji Arbeitseinsatzführerów zależał bowiem rodzaj pracy wykonywany przez więźniów, co często decydowało o ich życiu lub śmierci. Funkcję tę pełnili między innymi:

 1. Philipp Grimm, Albert Schwartz i Franz Zinecker w Buchenwaldzie
 2. Wilhelm Welter i Wilhelm Tempel w Dachau
 3. Wilhelm Simon w Mittelbau-Dora
 4. Franz Auer w Mühldorf
 5. Andreas Trum i Hermann Pribyll w Mauthausen-Gusen
 6. Friedrich Becker i August Fahrnbauer we Flossenbürgu
 7. Hans Pflaum w Ravensbrück
 8. Ludwig Rehn w Sachsenhausen

BibliografiaEdytuj