Arbitraż (psychologia)

Arbitraż – w psychologii rozstrzyganie konfliktów w sposób polubowny przez osoby wskazane przez każdą ze stron i według szczególnych procedur. Arbitraż nie musi kierować się przepisami prawa, ale jego wyroki podlegają wykonaniu, tak jak wyroki innych sądów.

Innymi metodami rozwiązywania konfliktów są: negocjacje, facylitacja, mediacje, sąd

Zobacz teżEdytuj