Otwórz menu główne

Archaeologia Polona

czasopismo naukowe

Archaeologia Polona jest polskim naukowym czasopismem archeologicznym, wydawanym w języku angielskim corocznie przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu czytelników międzynarodowych. Głównym celem periodyku jest prezentacja szerokiego zakresu różnorodnych podejść do najważniejszych problemów współczesnej archeologii.

Archeologia Polona
Częstotliwość półrocznik
Państwo  Polska
Adres 00 - 140 Warszawa, Al.Solidarności 105
Wydawca Instytut Archeologii i Etnografii PAN
Rodzaj czasopisma archeologia
Pierwsze wydanie 1958
Redaktor naczelny Zbigniew Kobyliński
Liczba stron 416
ISSN 0066-5924

Periodyk został utworzony w roku 1958, a jego pierwotną intencją była popularyzacja polskiej archeologii zagranicą poprzez publikowanie tłumaczeń najważniejszych artykułów, które ukazały się już uprzednio w języku polskim na łamach innych periodyków wydawanych przez Instytut, zwłaszcza w periodyku Archeologia Polski.

Polityka wydawnicza zmieniła się w roku 1991 i obecnie periodyk publikuje oryginalne prace naukowe zbierane w tomach monotematycznych, poświęconych wybranym problemom, zwłaszcza tym, które mają największe znaczenie dla polskiej archeologii. Kolejne tomy redagowane są przez różnych zaproszonych badaczy polskich i zagranicznych, a periodyk zawiera także prace zagranicznych autorów.

Tomy opublikowane w ciągu ostatnich 15 lat były poświęcone takim kluczowym zagadnieniom, jak: etniczność w archeologii, badania ceramiki zabytkowej, procesy powstawania miast europejskich, archeometria, górnictwo krzemienia, koncepcja kultur archeologicznych, historia archeologii XX w., badania środowiska naturalnego, zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wykorzystanie nauk ścisłych w archeologii, międzynarodowe aspekty polskiej archeologii, prospekcja archeologiczna, a ostatnio wydane dwa tomy dotyczyły rozmaitych aspektów złożonych relacji pomiędzy polską a niemiecką archeologią w XIX i XX w.

Periodyk publikuje także recenzje, jak również polemiki i dyskusje.

Redaktorzy periodykuEdytuj

Wykaz tomów monotematycznych (od 1991 r.)Edytuj

Archiwalne tomy periodyku (1-40) są udostępnione on-line w sieci Internetu.

Linki zewnętrzneEdytuj