Archeion – czasopismo naukowe poświęcone archiwistyce. Wydawane od 1927.

Archeion
Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym
Ilustracja
winieta T. 45. "Archeionu"
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Adres

ul. Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa

Wydawca

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Tematyka

archiwistyka

Pierwszy numer

1927

Redaktor naczelny

Paweł Pietrzyk

ISSN

0066–6041

Strona internetowa
Karta tytułowa tomu I "Archeionu" (1927).

Opis Edytuj

Jego pierwszym redaktorem był Stanisław Ptaszycki, a długoletnim redaktorem naczelnym Piotr Bańkowski, który był też współzałożycielem półrocznika[1].

Pismo do 1951 r. było organem Wydziału Archiwów Państwowych, następnie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Tematyka „Archeionu” to przede wszystkim artykuły dot. teorii i praktyki archiwalnej (terminologia, metodyka opracowania, pomoce archiwalne), historii i zasobów archiwów (także zagranicznych), przedstawiano tu również omówienia rozmaitych zbiorów (zespołów archiwalnych) i wybranych grup archiwaliów. Na łamach pisma zamieszcza się też m.in. przeglądy literatury archiwalnej, recenzje, kronikę wydarzeń.

W czasopiśmie tym znaleźć można wiele podstawowych materiałów źródłowych będących przedmiotem wielu opracowań związanych z historią archiwistyki i archiwów. Należy wspomnieć w tym miejscu o dotkliwym braku dokumentacji Wydziału Archiwów Państwowych (WAP), którego akta uległy w całości zniszczeniu. Stąd dużą wartość źródłową mają publikowane w ,,Tekach Archiwalnych” oraz przedwojennym ,,Archeionie” m.in. protokoły Rady Archiwalnej. Oprócz tego wartościowe są publikowane w ,,Archeionie" prace m.in. Antoniego Rybarskiego, Stefana Ehrenkreutza, Kazimierza Kaczmarczyka, Józefa Paczkowskiego, Mieczysława Motasa, Reginy Piechoty, Bogdana Jagiełły, Tomasza Mencla, Zygmunta Kolankowskiego.

W ,,Archeionie" omawiano m.in. działalność archiwistów objazdowych, których zadaniem było ratowanie zabytków archiwalnych, prowadzenie archiwów prowincjonalnych oraz nadzór nad archiwami prywatnymi.

Redaktorzy naczelni Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Archeion t. CIII. Warszawa 2001, s. 7.

Bibliografia Edytuj

  • Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003, s. 41.
  • Irena Mamczak-Gadkowska, "Archeion. Tradycja i współczesność najstarszego polskiego czasopisma archiwalnego", w: "Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje-role-perspektywy", red. A. Królczyk, Kórnik 2010, ss. 60-74.
  • Krzysztof Halicki: Archiwiści objazdowi w Polsce okresu międzywojennego, [w: Historia i Polityka Tom VI, pod red. H. Stysa,]. Toruń: 2007, s. 117-124. [dostęp 2012-12-08].

Linki zewnętrzne Edytuj