ArchiMate

ArchiMate – otwarty i niezależny język modelowania architektury korporacyjnej, wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i technicznej) zdefiniowanych w ramach architektonicznych TOGAF, w spójny sposób[1].

ArchiMate jest technicznym standardem The Open Group i bazuje na koncepcjach pochodzących ze standardu IEEE 1471[2]. Jest wspierany przez różne narzędzia informatyczne do modelowania architektury korporacyjnej i przedsiębiorstwa konsultingowe.

ArchiMate bazuje na dwóch paradygmatach[3]:

  • warstwowości (wprowadza on warstwę: biznesową, danych i aplikacji oraz techniczną);
  • usługowości (identyfikowane są usługi biznesowe, aplikacyjne i infrastrukturalne).

Podstawową zaletą języka ArchiMate jest możliwość zamodelowania relacji pomiędzy poszczególnymi domenami (np. biznesową i aplikacji) – nie umożliwia tego w sposób bezpośredni np. notacja UML lub BPMN.

ArchiMate Architectural Framework[4]

HistoriaEdytuj

Pierwsza wersja języka ArchiMate powstawała w latach 2002–2004, w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Telematica Instituut. Oszacowano, że zajęło to około 35 roboczolat i kosztowało 4 miliony euro. Rozwój tego języka był sfinansowany przez rząd holenderski (nl. Belastingdienst, ang. Dutch Tax and Customs Administration) i partnerów biznesowych takich jak ABN AMRO i ABP Pension Fund. Po zakończeniu projektu powołano Fundację ArchiMate, zaś w 2008 prawa własności intelektualnej i sterowanie rozwojem ArchiMate przetransferowano na rzecz The Open Group. Obecnie rozwój języka jest nadzorowany przez Forum ArchiMate, działające w ramach The Open Group. W 2009 The Open Group opublikował dokument „ArchiMate® 1.0. Technical standard”, zaś w styczniu 2012 r. na konferencji w San Francisco miała miejsce premiera drugiej wersji tego języka. Jej głównym celem było lepsze wsparcie TOGAF. W roku 2013 przygotowano wersję 2.1 języka (przy czym wprowadzone zmiany miały jedynie charakter porządkujący – tj. objęły mniej niż 5% specyfikacji).

Narzędzia alternatywneEdytuj

  • Archi - darmowe narzędzie o otwartym kodzie do tworzenia szkiców i modeli w składni ArchiMate
  • Modelio
  • Cameo Enterprise Architecture

PrzypisyEdytuj

  1. What is ArchiMate?. Dostęp 2012-02-25.
  2. The Open Group (2009), [1] ArchiMate 1.0 Specification. Dostęp 2012-02-25.
  3. Marc Lankhorst et al. (2005). Enterprise Architecture at Work – Modelling, Communication and Analysis. Berlin: Springer-Verlag.
  4. Henk Jonkers (ed.) et al. (2004): Concepts for Architectural Description. Enschede: Telematica Instituut.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj