Architektura komputera

Architektura komputera oznacza w informatyce zbiór zasad i metod opisujących funkcjonalność, organizację i implementację komputerów. Niektóre definicje architektury komputerów definiują ją jako opis możliwości i model programowy komputera, ale nie konkretną implementację[1]. W innych definicjach architektura komputera obejmuje projekt architektury zestawu instrukcji, projekt mikroarchitektury, syntezę logiczną i implementację[2].

Schemat blokowy bazowego komputera z procesorem. Czarne linie oznaczają przepływ danych, a czerwone linie przepływ sterowania.

WprowadzenieEdytuj

Komputer jest systemem złożonym o strukturze hierarchicznej - układem wzajemnie powiązanych podsystemów, z których każdy również ma strukturę hierarchiczną, aż do osiągnięcia najniższego poziomu - podsystemu elementarnego. Na każdym poziomie projektant zajmuje się strukturą (sposobem wzajemnego powiązania) i funkcjami (działaniem) poszczególnych składników.[3]

Komputer składa się z jednostki centralnej (CPU), magistrali systemowej, pamięci oraz urządzeń wejścia-wyjścia. Jednostka centralna składa się z rejestrów, jednostki arytmetyczno-logicznej (ALU), jednostki sterującej i połączeń wewnętrznych. Jednostka sterująca składa się z układów logicznego szeregowania, rejestrów i dekoderów jednostki sterującej oraz jej pamięci[3].

Podstawowe zagadnieniaEdytuj

KlasyfikacjeEdytuj

Ze względu na rodzaj połączeń procesor-pamięć i sposób ich wykorzystania dzielimy architektury zgodnie z taksonomią Flynna:

 • SISD (ang. Single Instruction Single Data) – skalarne,
 • SIMD (ang. Single Instruction Multiple Data) – wektorowe (macierzowe),
 • MISD (ang. Multiple Instruction Single Data) – strumieniowe,
 • MIMD (ang. Multiple Instruction Multiple Data) – równoległe.

Ze względu na sposób podziału pracy i dostęp procesora do pamięci możemy podzielić architektury na:

 • SMP (ang. Symmetric Multiprocessing) – symetryczne,
 • ASMP (ang. Asymmetric Multiprocessing) – asymetryczne,
 • NUMA (ang. Non-Uniform Memory Access) – asymetryczne (rozróżniające pamięć lokalną i zdalną),
 • AMP (ang. Asynchronous Multiprocessing) – asynchroniczne,
 • MPP (ang. Massively Parallel Processors) – równoległe.

Ze względu na sposób organizacji pamięci i wykonywania programu:

PrzypisyEdytuj

 1. Alan. Clements, Principles of Computer Hardware.
 2. John Hennessy, David Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach.
 3. a b William Stallings, Organizacja i Architektura Systemu Komputerowego.