Archiwista, archiwariusz (łac. archi(v)um „archiwum”, gr. archeíon „gmach rządowy”, l.mn. archeía „archiwa”, archē „przyczyna”) – pracownik archiwum[1], znawca zbiorów archiwalnych. Jest to zawód wiążący się z działaniami mającymi na celu przechowywanie dokumentów dla ich późniejszego udostępniania. Archiwistę zatrudniają m.in. urzędy państwowe, instytucje, zakłady pracy.

Archiwista

Zawód archiwisty wiąże się z ukończeniem studiów na kierunku archiwistyka i uzyskaniem stopnia licencjata lub magistra archiwistyki. Do zawodu archiwisty trafiają też absolwenci kierunku historia o specjalności archiwistyka, szkoły średniej lub szkoły policealnej[2] kształcącej w zawodzie technika archiwisty lub odpowiedniego kursu (np. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich prowadzi kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia). W niektórych krajach działają szkoły archiwalne, m.in. we Francji École nationale des chartes i w Niemczech Archivschule Marburg.

Specyfika pracy archiwisty edytuj

Archiwista zajmuje się m.in.:

 • porządkowaniem i ewidencjonowaniem akt/dokumentów (m.in. podziałem akt na te, które przechowuje się wieczyście- akta kategorii A - od tych, które po pewnym czasie są niszczone - akta kategorii B);
 • przechowywaniem akt w należytym porządku i właściwym ich zabezpieczeniem;
 • kontrolowaniem warunków (temperatury i wilgotności) w pomieszczeniach w których znajduje się archiwum;
 • przekazywaniem do składnicy surowców wtórnych lub do zniszczenia akt brakowanych (tj. akt kategorii B, posiadających określony termin przechowywania);
 • sygnaturowaniem;
 • opracowywaniem akt;
 • tworzeniem baz danych;
 • paginowaniem dokumentów;
 • udostępnianiem zasobów archiwum;
 • przeprowadzaniem kwerend archiwalnych;
 • przeprowadzaniem skontrum dokumentacji.

Organizacje skupiające archiwistów edytuj

Polska edytuj

 • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
 • Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych w Polsce
 • Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Archiwistów
 • Polskie Towarzystwo Archiwalne (Petea)

Czechy edytuj

 • Česká Archivni Společnost

Francja edytuj

 • Association des Archivistes Français

Holandia edytuj

 • Der Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

Kanada edytuj

 • Association of Canadian Archivists

Niemcy edytuj

 • Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.

Rosja edytuj

 • Rosyjskie Stowarzyszenie Historyków i Archiwistów

Słowacja edytuj

 • Spoločnost Slovenských archivárov

Stany Zjednoczone edytuj

 • The Society of American Archivists

Szwajcaria edytuj

 • Association des Archivistes Suisses

Włochy edytuj

 • Associazione Nazionale Archivistica Italiana

Przypisy edytuj

 1. Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 25.
 2. www.ckm-szkola.edu.pl: Centrum Kształcenia Menedżerów - Niepubliczna Szkoła Policealna. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj