Archiwista. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – kwartalnik wydawany od 1965 (od 1986 rocznik) wydawany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Redaktorem naczelnym był Zygmunt Kolankowski, od nr 1/2 (1985) zastąpił go Mieczysław Motas. Pismo ukazywało się do 1995 roku. Kontynuacją jest „Archiwista Polski”.

Archiwista
Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Częstotliwość

kwartalnik, rocznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Zarząd Główny Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Tematyka

archiwistyka

Pierwszy numer

1965

Ostatni numer

1995

Redaktor naczelny

Zygmunt Kolankowski

Bibliografia edytuj

  • Pismo w zbiorach Biblioteki Narodowej [1]