Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Archiwum Polskiej Akademii Naukinstytucja naukowa i naukowo-pomocnicza jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie), utworzona na podstawie uchwały nr 167/53 Sekretariatu Naukowego Prezydium Polskiej Akademii Nauk w celu gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, udostępniania spuścizn naukowców i materiałów archiwalnych wytworzonych przez instytucje Polskiej Akademii Nauk, w szczególności przez instytuty naukowe PAN. Jego organizatorem w 1954 był Zygmunt Kolankowski, który w latach 1955-1984 pełnił funkcję jego dyrektora.

Archiwum PAN wraz ze swoimi oddziałami w Poznaniu, Katowicach i w Krakowie (od 2002 samodzielnie działające Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie), swoją działalnością obejmuje terytorium całego kraju oraz placówki zagraniczne PAN w Brukseli, Berlinie, Kijowie, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu.

Jego zasób archiwalny składa się z:

  • akt instytucji naukowych poprzedzających powstanie Polskiej Akademii Nauk,
  • akt własnych Polskiej Akademii Nauk,
  • spuścizn i kolekcji po uczonych,
  • mikrofilmów i fotokopii ze zbiorów innych instytucji naukowych,
  • zbiorów specjalnych kartografii, grafiki i medali.

BibliografiaEdytuj

  • A. Chodkowska, D. Pietrzkiewicz, Kalendarium Archiwum PAN, "Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk", Nr 44, Warszawa 2003