Archiwum Wojskowe w Oleśnicy

Archiwum Wojskowe w Oleśnicyarchiwum wojskowe z siedzibą w Oleśnicy.

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy
Dyrektor

p.o. Włodzimierz Woliński

Rodzaje zbioru

dokumentacja wytworzona przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez inne urzędy państwowe

Państwo

 Polska

Miejscowość

Oleśnica

Adres

ul.Wileńska 14, 56-400 Oleśnica

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Archiwum Wojskowe w Oleśnicy”
Ziemia51°12′33,03″N 17°24′19,90″E/51,209175 17,405528
Strona internetowa

Historia

edytuj

W 1949 roku powołano pierwszego kierownika Archiwum Wojskowego przy Dowództwie Okręgu Wojskowego Nr IV z siedzibą we Wrocławiu. 1 stycznia 1954 roku DOW IV zostało przemianowane na Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego - nazwę Archiwum DOW IV na Archiwum Śląskiego Okręgu Wojskowego. W marcu 2000 roku zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmian w sieci archiwów wojskowych Archiwum podporządkowano organizacyjnie Dowództwu Wojsk Lądowych w Warszawie jako Filię Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych.

Dnia 16 września 2005 roku Minister Obrony Narodowej wydał decyzję wyznaczając nowe miejsce funkcjonowania Filii Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych w Oleśnicy. Dyslokacja z Wrocławia do Oleśnicy została zakończona 1 czerwca 2007 roku. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych i etatowych w archiwach wojskowych z dniem 01.08.2010 roku przeformowano Filię Nr 2 Archiwum Wojsk Lądowych na Archiwum Wojskowe w Oleśnicy.

Obecnie Archiwum działa na podstawie Zarządzenia Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2016 w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz zakresu ich działania. Zasięg sprawowania nadzoru archiwalnego przez Archiwum określa wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym - ustalony przez Dyrektora WBH[1]

Zadania

edytuj

Do głównych zadań archiwum należy m.in.[2]:

  • kształtowanie zasobu archiwalnego, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych a w szczególności opiniowanie jednolitych rzeczowych wykazów akt
  • gromadzenie, ewidencja i przechowywanie dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez jednostki i komórki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane
  • prowadzenie ekspertyz archiwalnych oraz wydawanie zezwoleń na zniszczenie w ramach brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  • opracowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych stanowiących zasób archiwalny Archiwum
  • udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu Archiwum, według przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej
  • wydawanie odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów, a także ich uwierzytelnianie

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. :: Archiwum Wojskowe w Oleśnicy :: HISTORIA ARCHIWUM :: [online], awo.wp.mil.pl [dostęp 2018-02-25] (pol.).
  2. :: Archiwum Wojskowe w Oleśnicy :: ZADANIA ARCHIWUM :: [online], awo.wp.mil.pl [dostęp 2018-02-25] (pol.).

Bibliografia

edytuj