Arcybiskupi lwowscy obrządku bizantyńsko-ukraińskiego

lista w projekcie Wikimedia

Arcybiskupi i biskupi lwowscy obrządku bizantyńsko-ukraińskiego

Biskupi ordynariusze lwowscy obrządku bizantyńsko-ukraińskiego
Józef Szumlański 1700-1708
Barlaam Bazyli Szeptycki 1708-1715
Atanazy Szeptycki 1715-1746
Leon Ludwik Szeptycki 1748-1779
Piotr Bielański 1780-1798
Mikołaj Skorodyński 1798-1805
Arcybiskupi metropolici lwowscy obrządku bizantyńsko-ukraińskiego
Antoni Angełłowicz 1806-1814
Michał Lewicki 1816-1858 (kardynał, od 1848 prymas Galicji i Lodomerii)
Grzegorz Jachimowicz 1860-1863
Spirydion Litwinowicz 1863-1869
Josyf Sembratowycz 1870-1882
Sylwestr Sembratowycz 1882-1898 (kardynał)
Julian Kuiłowski 1899-1900
Andrzej Szeptycki 1900-1944
Josyf Slipyj 1944-1963 (kardynał)
Arcybiskupi więksi i Metropolici lwowscy obrządku bizantyńsko-ukraińskiego
Josyf Slipyj 1963-1984 (kardynał)
Wołodymyr Sterniuk 1972-1991 administrator
Myrosław Lubacziwśkyj 1984-2000 (kardynał)
Lubomyr Huzar 2001-2005 kardynał, arcybiskup większy Kijowa i Halicza od sierpnia 2005
Arcybiskupi metropolici lwowscy obrządku bizantyńsko-ukraińskiego
Ihor Woźniak 2005-nadal
Biskupi koadiutorzy
Josyf Slipyj 1939-1944
Myrosław Lubacziwśkyj 1980-1984
Biskupi pomocniczy
Grzegorz Jachimowicz 1841-1848
Iwan Bocheński 1850-1857
Spirydion Litwinowicz 1857-1863
Sylwestr Sembratowycz 1879-1882
Josyf Bocian 1925-1926
Iwan Buczko 1929-1945
bł. Nikita Budka 1929-1949
Bazyli Wełyczkowski 1963-1973
Wołodymyr Sterniuk 1964-1997
Nykanor Dejneha 1972-1982
Petro Kozak 1983-1984
Fyłymon Kurczaba 1985-1995
Julian Woronowski 1986-1994
Mychajło Sabryha 1986-1993
Julian Gbur 1994-2000
Wasyl Medwit 1994-1997
Lubomyr Huzar 1996-2000
Ihor Woźniak 2001-2005
Hlib Łonczyna 2001-2003
Benedykt Aleksijczuk 2010-2017
Wołodymyr Hruca od 2016

Zobacz też

edytuj