Arcyksięstwo

Arcyksięstwem określa się państwo, którego panujący monarcha nosi tytuł arcyksięcia lub arcyksiężnej. Określenie pojawiło się w średniowieczu. Tytuł arcyksięcia zarezerwowany był dla władców Austrii.