Arkadiusz Kuzio-Podrucki

polski historyk, doktor nauk humanistycznych

Arkadiusz Kuzio-Podrucki (ur. 29 października 1968 w Toruniu) – historyk, doktor nauk humanistycznych, publicysta, badacz dziejów rodów śląskiej arystokracji i szlachty.

dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki

Wykształcenie i pracaEdytuj

Ukończył w 1993 r. z wyróżnieniem studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego uzyskał w 1999 r. stopień doktora nauk humanistycznych. Podstawą przewodu doktorskiego była rozprawa pt. Finanse Rady Miejskiej Tarnowskich Gór w ostatnim półwieczu panowania Habsburgów na Śląsku, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kwaka.

Jest zatrudniony w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Siedzibą Centrum jest dawny pałac hrabiów Henckel von Donnersmarck.

Do jego głównych zainteresowań badawczych należą dzieje śląskiej szlachty i arystokracji w czasach nowożytnych. Opublikował monografie rodów śląskiej szlachty i arystokracji: Henckel von Donnersmarcków, Tiele-Wincklerów, Schaffgotschów, Mieroszewskich, Hohenlohe, Wrochemów, Hochbergów. To pierwsze w języku polskim publikacje obejmujące całość dziejów tychże rodów od prapoczątków do czasów współczesnych. Z tematem tym związana jest większość jego publikacji, jak również wykładów, prelekcji i wywiadów. We współpracy z drem Dariuszem Woźnickim jest współautorem lub konsultantem kilku samorządowych herbów i weksyliów: powiatu tarnogórskiego, Tarnowskich Gór (przywrócony historyczny herb i nowe weksylia), Piekar Śląskich, Wojkowic, Jedliny Zdrój. Współpracuje z mediami – prasą, radiem i telewizją – jako autor lub konsultant materiałów poświęconych dziejom Śląska.

Publikacje (wybór)Edytuj

Monografie rodówEdytuj

(recenzja: R. Stelmach, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji. Bytom 2007, w: „Rocznik Jeleniogórski” nr XLI/ 2009)

 • Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie, Tarnowskie Góry 2009, ​ISBN 978-83-61458-32-6​ (tłumaczenie: Wolfgang Jöhling)
 • Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali, Tarnowskie Góry 2009 (II wydanie, poszerzone), ​ISBN 978-83-923733-2-2​,
 • Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską, Tarnowskie Góry 2010, ​ISBN 978-83-923733-3-9​,
 • Hohenlohe – w Europie, na Śląsku, w Katowicach, Tarnowskie Góry 2011, ​ISBN 978-83-923733-4-6​,
 • Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach, Jelenia Góra – Cieplice 2013, ​ISBN 978-83-62708-84-0​,
 • Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali, Tarnowskie Góry 2017 (III wydanie poszerzone), ​ISBN 978-83-923733-6-0​.
 • Wrochemowie. Z dziejów górnośląskiej szlachty, Nakło Śląskie 2017, ​ISBN 978-83-64685-09-5​,
 • Hoberg, Hohberg, Hochberg. Trzy nazwiska – jeden ród / Drei Nachname – eine Familie, Wałbrzych – Książ 2018, ​ISBN 978-83-941763-3-4​.

Heraldyka samorządowaEdytuj

Artykuły naukoweEdytuj

 • Rodowód książąt Raciborza z rodów von Hessen i von Hohenlohe, w: „Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku”, p. red. L. Kajzera, Katowice 2001
 • Wincklerowie. Ich dzieje i fortuna, w: „Katowice w 136 rocznicę uzyskania praw miejskich”, p. red. nauk. prof. A. Barciaka, Katowice 2002
 • Rodzina von Tiele-Winckler – zarys dziejów, w: „Ziemia Śląska”, t. 6, p. red. Lecha Szarańca, Katowice 2005
 • Mieroszewscy. Między Śląskiem i Małopolską, w: „Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia”, p. red. W. Zawitkowskiej, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010 (recenzja: Prof. A. Szymczak),
 • Rodowód von Groelingów. Zarys dziejów, w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXII, Gliwice 2010
 • Jerzy von Ansbach Hohenzollern (1484-1543) i jego droga do przejęcia księstwa opolskiego (współautor: Antoni Maziarz), w: „Opolanie znani i nieznani. Czasy nowożytne”, p. red. A. Maziarza, Opole 2010 (recenzja: prof. dr hab. Tomasz Ciesielski)
 • Sapieha – kuzyn Donnersmarcka. Z dziejów związków szlachty śląskiej i polskiej, w: „Rodzina na Śląsku w XIX i na początku XX wieku”, pod red. A. Dawid i A. Maziarza, Opole 2011 (recenzja: prof. dr hab. Marek Masnyk)
 • Das Haus Schaffgotsch. Geschichte eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis in die Neuzeit, w: „Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte”, Jg. 59 (2011), Heft 1
 • Rodowód Wrochemów, w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXIII, Gliwice 2011
 • Książęta (współautor prof. Jerzy Sperka), Starostowie, w: „Historia Górnego Śląska”, redakcja: J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011 (recenzja: prof. Marek Czapliński, prof. Jan Harasimowicz, prof. Idzi Panic)
 • Herb Schomberg-Godulla – heraldyczny spadek po Karolu Goduli, w: „Karol Godula. w 160. rocznicę śmierci”, red. merytoryczna M. Lubina, Ruda Śląska 2011 (recenzja: prof. dr hab. Dariusz Nawrot)
 • Śląski koniec arystokracji, w: „Rodzina na Śląsku 1939-1945. Dezintegracja, migracje, codzienność”, pod red. A. Dawid i A. Maziarza, Opole Warszawa 2012 (recenzja: prof. dr hab. Marek Masnyk)
 • Właściciele terenów współczesnych Katowic od XIX wieku do 1939 roku, w: „Katowice. Środowisko, dzieje, kultura i społeczeństwo” Muzeum Historii Katowic, p. red. prof. A. Barciaka, prof. E. Chojeckiej, prof. S. Fertacza, Katowice 2012
 • Rodowód śląskich Ballestremów, w: „Rudzki Rocznik Muzealny” T. XII, Ruda Śląska 2013 (recenzja: dr Maria Kopsztejn)
 • Herzöge (zusammen mit prof. J. Sperka), Landeshauptleute, w: „Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur einer europäischen Region”, red: J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Oldenburg 2015,
 • Rodzina von Welczeck (Welczek), w: „Łabędy. Dzieje miejscowości i parafii”, p. red. ks. prof. A. Hanich, Gliwice-Łabędy 2017 (recenzja: ks dr hab. Michał Piela SDS)
 • Rodowód Hrabiów ze Strachowic, Wielkiej Suchej i Kamieńca, w: „Rocznik Muzeum w Gliwicach” T. XXVII, Gliwice 2017
 • Tarnogórskie przywileje Henckel von Donnersmarcków, w: „Rocznik Muzeum w Tarnowskich Górach” T. V, Tarnowskie Góry 2017 (recenzja: prof. Jan Drabina)
 • Rola Henckel von Donnersmarcków w modernizacji Śląska, w: „Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska”. p. red. prof. A. Barciaka, Katowice-Zabrze 2017 (seria naukowa: „Kultura Europy Środkowej” T. XX, recenzja: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński, prof. dr hab. Tomasz Pawelec)
 • Ostatnia pani cieplickiego pałacu. Zofia hrabina Schaffgotsch, hrabianka von Oppersdorff (1887 – 1973), w: „Rocznik Jeleniogórski” T. L, Jelenia Góra 2018
 • Waleska von Winckler i jej „Tradycje Rodzinne” (wstęp), w: Waleska von Tiele-Winckler „Tradycje Rodzinne” Katowice 2019
 • Wybrane rody szlacheckie na ziemi pszczyńskiej, w: „Szkice z ziemi pszczyńskiej”, t. 1 Katowice Tychy 2020 (recenzenci: dr hab. Sylwester Fertacz, dr Jerzy Gorzelik, Barbara Klajmon, ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor)
 • Książęce mariaże i aspiracje Schaffgotschów, w: „Między Legnicą a Jelenią Górą. Prace dedykowane Stanisławowi Firsztowi w 40-lecie pracy w muzealnictwie i 65. urodziny”, pod redakcją naukową Ivo Łaborewicza i Marka Szajdy, Jelenia Góra 2020 (recenzja: prof. Grzegorz Strauchold)

Publikacje popularneEdytuj

 • A. Kuzio-Podrucki, D. Woźnicki, Sławni na Tarnogórskiej Ziemi, Tarnowskie Góry 2003 (I wyd.), wstęp: prof. Stanisław Sławomir Nicieja (II wyd. poszerzone, Tarnowskie Góry 2017
 • A. Kuzio-Podrucki, Lekcje z Historii (1179-1740), Tarnowskie Góry 2009, Słowo wstępne: prof. Jan Miodek
 • A. Kuzio-Podrucki, Katowicka szlachta i arystokracja, w: „Katowickie dziedzictwo" cz. I, Katowice 2014

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

BibliografiaEdytuj