Armia Dunajska

Armia Dunajska - jedna z armii Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej.

Sztab polowy Armii zorganizowano w listopadzie 1916 roku ze sztabu polowego 47 Korpusu Armijnego byłej Armii dobrudzkiej. W grudniu 1916 roku przemianowana na 6 Armię, a na bazie jej sztabu polowego zorganizowano polowy sztab Frontu Rumuńskiego.

W skład Armii wchodziły:

Dowódcą Armii był gen. kawalerii Władimir Wiktorowicz Sacharow.

BibliografiaEdytuj

  • A. K. Zalesskij, I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.