Armia lotnicza

Armia lotniczazwiązek operacyjny lotnictwa wchodzący w skład frontu lub grupy armii, przeznaczony jest do wykonywania zadań na korzyść wojsk frontu. W skład armii lotniczej wchodzą związki taktyczne i samodzielne oddziały różnych rodzajów lotnictwa bojowego i oddziały logistycznego zabezpiecznia naziemnego. W skład armii lotniczej mogą wchodzić również oddziały lotnictwa pomocniczego, a także oddziały (pododdziały) samolotów-pocisków.