Armia ogólnowojskowa

Armia ogólnowojskowa (armia polowa)związek operacyjny wojsk lądowych (sił lądowych) składający się z kilku zmechanizowanych (zmotoryzowanych) lub zmechanizowanych (zmotoryzowanych) i pancernych związków taktycznych (oddziałów), organów dowodzenia i zaopatrywania. W skład armii ogólnowojskowej mogą wchodzić również korpusy.

Armia ogólnowojskowa wchodzi zazwyczaj w skład frontu lub grupy armii. Może występować samodzielnie, będąc w bezpośrednim podporządkowaniu dowództwa teatru działań wojennych bądź naczelnego dowództwa.

BibliografiaEdytuj

  • Leksykon wiedzy wojskowej, Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, wyd. I, Warszawa 1979.