Arno Herzig

Arno Herzig (ur. 19 czerwca 1937 w Wambierzycach) – niemiecki historyk, specjalista z zakresu historii nowożytnej, znawca dziejów Śląska.

Dzieciństwo spędził w Gorzanowie na Ziemi Kłodzkiej. W 1946 roku wraz z matką został wysiedlony do zachodnich Niemiec.

Herzig po maturze w jednej z najstarszych szkół w Niemczech, założonym w 815 Gymnasium Josephinum w Hildesheim, studiował historię, germanistykę i geografię na uniwersytecie w Würzburgu. W 1965 doktoryzował się, a w 1973 habilitował. Był profesorem na uniwersytetach w Essen i Hamburgu.

Brał udział w wielu projektach badawczych z zakresu historii reformacji i rekatolicyzacji, historii społecznej i politycznej Niemiec w XVIII i XIX wieku, stosunków niemiecko-żydowskich, a także historii Śląska. Jest członkiem Historische Kommission für Schlesien (Komisji Historycznej Śląska), Kręgu Leo Baecka oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od wielu lat prowadzi wspólne badania z naukowcami polskimi, przede wszystkim z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich efektem są liczne publikacje, także w języku polskim. Publikacje Herziga na tematy śląskie spotykają się z uznaniem recenzentów, którzy podkreślają ich wysoki poziom naukowy, obiektywność w przedstawianiu skomplikowanych losów regionu[1]. Z okazji 70. rocznicy urodzin polscy przyjaciele i współpracownicy przygotowali księgę pamiątkową pod tytułem: Z Gorzanowa w świat szeroki. Studia i materiały[2].

W 2010 Herzig, za swoje dokonania i monografie dotyczące Śląska, został laureatem polsko-niemieckiej Nagrody Kulturalnej Śląska Landu Dolnej Saksonii (Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen)[3]. Cieszy się także wielkim uznaniem w swoim rodzinnym regionie, na Ziemi Kłodzkiej.

W jego popularnonaukowej broszurze z 2010 pt. Żydowskie życie w Niemczech pojawił się w wyniku błędnego opracowania redakcyjnego zwrot „polskie obozy koncentracyjne” odnoszący się do niemieckich obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce. W sprawie tej interweniowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych[4]. Nakład broszury został natychmiast wycofany przez wydawcę (Bundeszentrale für Politische Bildung), a jej nowe wydanie zawiera już poprawną terminologię.

PublikacjeEdytuj

 • Śląsk i jego dzieje, Współautorzy:, Małgorzata Ruchniewicz, Krzysztof Ruchniewicz, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2012, 304 s., ISBN 978-83-60544-91-4.
 • Die Geschichte der Juden in Deutschland. Ellert & Richter, Hamburg 2007, ISBN 3-8319-0264-X.
 • Dzieje Ziemi Kłodzkiej. Współautorka Małgorzata Ruchniewicz, Hamburg-Wrocław 2006, ISBN 3-934632-12-2.
 • W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku. Współautorka Małgorzata Ruchniewicz, Kłodzko 2003, ISBN 83-916830-3-6, wydanie II – poprawione i uzupełnione, 2010, ISBN 978-83-60478-13-4.
 • Jüdische Geschichte in Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bpb, Bonn 2005, ISBN 3-89331-612-4.
 • Jüdische Quellen zur Reform und Akkulturation der Juden in Westfalen. Aschendorff, Münster 2005, ISBN 3-402-05762-X.
 • Schlesische Lebensbilder / Bd. 8. Schlesier des 14. bis 20. Jahrhunderts. 2004, ISBN 3-7686-3501-5.
 • Glaciographia Nova: Festschrift für Dieter Pohl. DOBU, Wiss. Verl. Dokumentation und Buch, Hamburg 2004, 1. Aufl., ISBN 3-934632-05-X.
 • Hrsg.: Judentum und Aufklärung: jüdisches Selbstverständnis in der bürgerlichen Öffentlichkeit, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 2002, ISBN 3-525-36262-5.
 • Konfession und Heilsgewissheit: Schlesien und die Grafschaft Glatz in der frühen Neuzeit. Verl. für Regionalgeschichte, Bielefeld 2002, ISBN 3-89534-459-1.
 • Jüdische Geschichte in Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart.Beck, München 2002, 2., durchges. und aktualisierte Aufl., Orig.-Ausg., ISBN 3-406-47637-6.
 • Das unruhige Schlesien: Krisendynamik und Konfliktlösung vom 16. bis zum 20. Jahrhundert (Neue Forschungen zur Schlesischen Geschichte), Böhlau Verlag, Köln 2014, 424 s., ISBN 3-412-22392-1.
 • Geschichte Schlesiens: Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, C. H. Beck Verlag, München 2015, 128 s., ISBN 978-3-406-67665-9.
 • Mała historia Ziemi Kłodzkiej. Współautorka Małgorzata Ruchniewicz, Senfkorn Verlag, Görlitz 2015, 98 s.

PrzypisyEdytuj

 1. Marek Hałub, rec. Schlesien. Das Land und seine Geschichte in Bildern, Texten und Dokumenten, Ellert & Richter Verlag, Hamburg 2008, ISBN 978-3-8319-0282-8; Schlesische Gelehrtenrepublik, hrsg. von Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak, Vol. 7, Wrocław 2016, s. 14.
 2. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.), Z Gorzanowa w świat szeroki ... Studia i materiały ofiarowane profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie urodzin, Wrocław: Gajt, 2007.
 3. Brigitte Tondera, Nagroda Kulturalna Śląska 2010, „Ziemia Kłodzka, 2010, nr 200-201, s. 45”.
 4. Marcin Bartnicki: „Polskie obozy koncentracyjne” w niemieckim podręczniku. Wirtualna Polska, 2012-09-20. [dostęp 2012-09-21]. (pol.).