Arnolf Giedroyć

Arnolf Giedroyć herbu własnego (zm. 11 kwietnia 1687 roku) – podkomorzy piński w latach 1668-1687, wojski piński w latach 1656-1668, cześnik piński w latach 1641-1656, miecznik piński w 1641 roku.

Poseł sejmiku pińskiego na sejm 1667 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 385.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 350.