Arseniany (nazwa systematyczna: tetraoksydoarseniany(3−); w systemie Stocka: arseniany(V)) – sole i estry kwasu arsenowego.

Sole kwasu arsenowego zawierać mogą jony AsO3−
4
(arseniany), HAsO2−
4
(wodoroarseniany) lub H
2
AsO
4
(diwodoroarseniany). Są to przeważnie bezbarwne substancje słabo rozpuszczające się w wodzie otrzymywane w reakcjach zobojętniania kwasu arsenowego lub stapiania tritlenku diarsenu[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Arseniany [w:] Encyklopedia techniki. Chemia, Władysław Gajewski (red.), wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966, s. 51, OCLC 864218327.