Arywizm (z francuskiego arriver - przybyć, dojść, dorobić się) - określenie oznaczające chęć zrobienia kariery, zdobycia majątku, stanowiska, pozycji za wszelką cenę, bez oglądania się na zasady moralne.