Aspirant Policji

stopień służbowy w Policji
Naramiennik (od 1995)
Naramiennik (1990-1995)
Naramiennik Policji Państwowej (1936-1939)

Aspirant Policji (asp.) – stopień aspirancki w Policji. Niższym stopniem jest młodszy aspirant, a wyższym starszy aspirant. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Aspirantem może zostać policjant, który posiada odpowiednią grupę zaszeregowania (dowódca drużyny w Oddziale Prewencji, dzielnicowy, asystent lub detektyw). Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu aspiranta 3 lat. Odpowiednik wojskowego stopnia chorążego oraz aspiranta w Państwowej Straży Pożarnej.

W 1936 komendant główny Policji Państwowej gen. bryg. Kordian Zamorski zamierzał zastąpić tytuł aspiranta nowym tytułem służbowym i w tym celu ogłoszono konkurs na łamach „Przeglądu Policyjnego” na nową nazwę[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Kronika. „Przegląd Policyjny”. Nr 5, s. 430, 1936.