Aspirant Policji

stopień służbowy w Policji

Aspirant Policji (asp.) – stopień aspirancki w Policji. Niższym stopniem jest młodszy aspirant, a wyższym starszy aspirant. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji. Aspirantem może zostać policjant, który posiada odpowiednią grupę zaszeregowania (np. dowódca drużyny w oddziale prewencji, dzielnicowy, asystent, detektyw). Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu młodszego aspiranta 3 lat. Odpowiednik wojskowego stopnia chorążego i aspiranta w Państwowej Straży Pożarnej.

Aspirant Policji
Stopień wyższy

starszy aspirant Policji

Stopień niższy

młodszy aspirant Policji

Aktualne oznaczenie stopnia
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1990-1995
naramiennik
naramiennik
Oznaczenie stopnia 1936-1939
naramiennik
naramiennik

W 1936 komendant główny Policji Państwowej gen. bryg. Kordian Zamorski zamierzał zastąpić tytuł aspiranta nowym tytułem służbowym i w tym celu ogłoszono konkurs na łamach „Przeglądu Policyjnego” na nową nazwę[1].

Przypisy

edytuj
  1. Kronika. „Przegląd Policyjny”. Nr 5, s. 430, 1936. 

Bibliografia

edytuj
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1176).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 135
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 331)