Association des états généraux des étudiants de l’Europe

AEGEE (fr. Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe, wym. „a e że”), Europejskie Forum Studentów – interdyscyplinarna organizacja studencka zrzeszająca ponad 17 tys. członków z całej Europy i działająca w ponad 261 miastach akademickich w 42 krajach. Jej celem jest promocja idei Wspólnej Europy wśród młodzieży. Założona została w 1985 w Paryżu przez studentów z Lejdy, Londynu, Madrytu, Monachium i Paryża.

Jest to organizacja dobrowolna, nieprowadząca działalności gospodarczej i niezwiązana z żadną siłą polityczną. Nie ma szczebla narodowego. Na czele organizacji znajduje się Zarząd Europejski (Comité Directeur), a następnym poziomem są oddziały lokalne (anteny AEGEE). Oprócz tego na poziomie europejskim funkcjonują grupy robocze (Working Groups), zajmujące się określoną problematyką, m.in. International Politics WG, Education WG, Human Rights WG, Public Relations WG itp.

AEGEE ma status organizacji członkowskiej Rady Europy oraz doradcy Wspólnot Europejskich w zakresie edukacji i programów nauczania. W Polsce jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Siedzibą organizacji jest Bruksela, oficjalnymi językami AEGEE są francuski i angielski, a logiem jest Key to Europe.

Zarząd organizacjiEdytuj

 • Prezydent – Paul Smith (AEGEE-Enschede)
 • Sekretarz – Antonija Parat (AEGEE-Zadar)
 • Dyrektor finansowy – Ioana Duca (AEGEE-Cluj-Napoca)
 • członkowie Comité Directeur – Conseil d'administration: Aleksandra Kluczka (AEGEE-Kraków) – Kontakty zewnętrzne, Mayri Tiido (AEGEE-Tartu) – projekty i komunikacja, Holger Schmitt (AEGEE-Berlin) – Network, Ivan Bielik (AEGEE-Brno) – zasoby ludzkie

HistoriaEdytuj

16 kwietnia 1985 roku grupa studentów postanowiła zorganizować w Paryżu konferencję „EGEE” (Etats Généraux des Etudiants de l’Europe). Dała ona początek dyskusji studentów z krajów europejskich na temat procesu integracji europejskiej i prezentacji swoich poglądów przedstawicielom Wspólnoty Europejskiej oraz rządom krajowym. Rok później opracowano specyficzną strukturę organizacji, która nie zawierała poziomu narodowego. Inicjatorem i pierwszym Prezydentem został Franck Biancheri. Oddziały lokalne powstały w 6 miejscowościach: Paryżu, Lejdzie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i München, szybko rozciągając swoją działalność na całą Europę. Rok 1988 przyniósł zmianę nazwy organizacji na AEGEE, która to nazwa zachowała się do dziś.

W 1989 roku AEGEE wychodząc naprzeciw dokonującym się zmianom politycznym, zaczęło rozszerzać swoją działalność się na tereny Europy Środkowo-Wschodniej. Rozpoczęto od przeniesienia organizacji głównych wydarzeń do państw Europy Wschodniej. To zapoczątkowało powstawanie nowych anten na tych terenach. Rosnąca sieć anten oraz rosnąca liczba kontaktów zewnętrznych głównie w stolicy Belgii, a także poczucie braku kontroli nad całością, było bodźcem do przeniesienia w roku 1996 centrali organizacji do Brukseli. To zapoczątkowało okres częstszych i coraz bardziej poważnych kontaktów z innymi organizacjami oraz jednostkami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej. Obecnie AEGEE jest wspierane przez Komisję Europejską. Posiada status doradcy Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie edukacji i programów nauczania, współpracuje również z UNESCO i OBWE.

Od roku 2000 AEGEE intensywnie wspiera proces poszerzenia Unii Europejskiej a także na propaguje potrzeby szerzenia procesu demokratyzacji w krajach Europy Wschodniej[1].

Anteny AEGEE w PolsceEdytuj

AEGEE-BiałystokEdytuj

Powstała na początku marca 2001 roku i obecnie jest zarejestrowana na 2 uczelniach: Politechnice Białostockiej i Uniwersytecie w Białymstoku. Organizacja jest znana m.in. z projektów takich jak: „Polowanie na Żubra”, czy „Szkoła Efektywnej Komunikacji Społecznej”.

AEGEE-GdańskEdytuj

Istnieje od 1996 roku, przy Uniwersytecie Gdańskim. Zrealizowane projekty, to „Business Works- Akademickie Forum Pracy”, Konkurs fotograficzny „Złap codzienność”, wymiana kulturowa z AEGEE Lenkoran (Azerbejdżan). AEGEE-Gdańsk funkcjonuje w tak zwanych grupach roboczych. Członkowie mają szansę rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać doświadczenie w trzech podstawowych grupach: Public Relations Working Group, Fundraising Working Group oraz Human Resources Working Group.

AEGEE-GliwiceEdytuj

Została założona w 1992 roku przez studentów Politechniki Śląskiej. Co roku organizowanych jest kilka projektów o zasięgu lokalnym oraz europejskim, są to m.in. konferencje InterInfo dotyczące wolnego oprogramowania, TOST – Targi Organizacji Studenckich, Socrates Action Day, European Day of Languages, Dni Kultury Studenckiej reAnimacje organizowane cyklicznie od 2005 roku oraz Summer University. W 2001 oraz w 2003 przeprowadzono Regional Meeting. W 2007 AEGEE Gliwice podjęło się organizacji najważniejszego projektu statutowego AEGEE – European Boards' Meeting.

AEGEE-KatowiceEdytuj

Została założona w 1991 roku przez grupę studentów Akademii Medycznej, następnie przeszła do śląskiej Akademii Ekonomicznej, a od 1996 roku działa na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Zrzesza obecnie około 35 członków.

Głównymi celami są przyspieszenie procesu integracji europejskiej poprzez wspólną pracę młodych w Europie, połączenie Europy siecią osobistych kontaktów i przyjaźni, wymiana myśli i spostrzeżeń oraz przełamywanie stereotypów, przybliżanie problemów Polski: politycznych, kulturalnych i społecznych młodzieży z innych krajów Europy, pomoc studentom Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni w podróżowaniu, uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach oraz studiowaniu i pracy za granicą. Zrealizowała projekty:

 • ABSURDALIA 2007 – pięciodniowy festiwal kulturalny (teatr, film, muzyka, poezja, fotografia, sztuki plastyczne), który odbył się w dniach 14-18 listopada 2007 roku na terenie Katowic i skierowany był do mieszkańców całego województwa śląskiego. W ramach festiwalu odbyć miały się także konkursy na najlepsze zdjęcie, pracę plastyczną, sztukę teatralną, wiersz, film i utwór muzyczny.
 • Summer Scouting Adventure „Scouts R Us” – obóz szkoleniowy.

AEGEE-KrakówEdytuj

Została założona w 1991 roku, obecnie skupia w swoich szeregach ponad 100 studentów z niemalże wszystkich uczelni Krakowa.

Najaktywniejszy oddział w Polsce, organizuje rocznie kilka projektów międzynarodowych i kilkanaście lokalnych. Najpopularniejszym projektem są Darmowe Konwersacje Językowe, dzięki którym studenci krakowskich uczelni mogą uczyć się języków obcych za darmo. W 2017 roku została zorganizowana już 9 edycja projektu.

W 2015 roku, organizowany przez AEGEE-Kraków cykliczny projekt Let's Get Better, zdobył tytuł Studenckiego Projektu Roku Grupy PZU Kariera w kategorii Kariera i Rozwój Osobisty.

Oddział został wybrany do zorganizowania największego wydarzenia statutowego w AEGEE, jakim jest Agora - zgromadzenie członków z całej Europy. Projekt przyciągnie do Krakowa 800 młodych osób z całej Europy, które zgromadzą się tu, żeby decydować o przyszłości organizacji oraz wziąć udział w debatach tematycznych.

AEGEE-LublinEdytuj

Założyła ją grupa studentów z Akademii Medycznej w Lublinie na początku lat 90. XX w., oficjalnie 24 kwietnia 1993, kiedy to podczas agory (zgromadzenia ogólnego) w Pradze została podpisana konwencja przystąpienia do AEGEE Europe. AEGEE Lublin organizuje wymiany studenckie (holendersko-polsko-estońskie, słoweńsko-fińsko-rumuńsko-polskie i inne), szkolenia oraz prowadzi działalność wśród studentów lubelskich. Jest także organizatorem projektu Summer University Project School (SUPS).

AEGEE-ŁódźEdytuj

Powstała w 1996 z inicjatywy łódzkich studentów. Aktualnie swoją siedzibę posiada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich szeregach zrzesza ok. 40 członków. Podczas ponad 10 lat działalności organizowała konferencje międzynarodowe, Summer University oraz warsztaty.

AEGEE-PoznańEdytuj

Założona została w 1992 roku. Skupia około 80 członków – studentów poznańskich szkół wyższych. Zorganizowała projekty:

 • Local Training Course – cykliczne szkolenie wewnętrzne.
 • Polska Szkoła Trenerów (PST) – cykl szkoleń, przygotowujący uczestników do prowadzenia własnych warsztatów i pracy z grupą.
 • Public Relations European School – warsztaty z zakresu PR-u, marketingu i komunikacji.
 • Skills Factory – projekt mający na celu zapewnienie bezpłatnych, wysokiej jakości szkoleń, rozwijających kwalifikacje oraz umiejętności miękkie uczestników.
 • Poznań Dance Fever – obóz taneczny.
 • Poznań IT School – szkolenie, które odbyło się na terenie Politechniki Poznańskiej skierowane głównie do członków AEGEE Poznań. Miało ono na celu pogłębienie znajomości programów komputerowych przydatnych w funkcjonowaniu IT Working Group, a także przedstawienie narzędzi pomocnych w kreowaniu wizerunku organizacji.
 • V Międzynarodowe Forum Dni Negocjacji

AEGEE-ToruńEdytuj

Rozpoczęła działalność 7 maja 2005 podczas agory w Enschede. Zrzesza kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zrealizowała projekty:

 • Local Training Course
 • Summer University
 • ONZ wczoraj, dziś, czy(m) będzie jutro? – konferencja
 • Spotkanie z Japonią – wykłady, warsztaty oraz pokaz filmów na temat Japonii i języka japońskiego
 • I PRóba negocjacji – warsztaty na temat efektywnego public relations, asertywności, komunikacji i negocjacji
 • TAST – Targi Aktywności Studenckiej
 • European Day of Languages – targi językowe
 • Coexist – Europa różnych religii – konferencja na temat współistnienia trzech wielkich religii monoteistycznych we współczesnej Europie
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej – konferencja
 • Układ Słoneczny pod lupą – wystawa w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki
 • Bój kół naukowych UMK
 • Network Meeting – statutowe spotkanie Europejskiego Forum Studentów o temacie przewodnim: „Agent 008 welcome”
 • ITES - Information Technology European School („Europejskie Warsztaty Technologii Informacyjnych”)

AEGEE-WarszawaEdytuj

Działalność anteny rozpoczęła się w roku 1991 od organizacji konferencji Poland and European Community z AEGEE – Hamburg. W roku 1996 wybrana jako najaktywniejszy oddział całej organizacji. W szeregach AEGEE Warszawa znajdują studenci: Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i innych. Organizacja zajmuje się m.in. organizacją studenckich wymian, szkoleń, akcji Summer University i European Day of Languages.

AEGEE-WrocławEdytuj

Założona została w 1991 roku. Zarejestrowana na trzech wrocławskich uczelniach: Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym jednak członkami AEGEE są również studenci z pozostałych czołowych wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademii Sztuk Pięknych.

AEGEE Wrocław realizuje międzynarodowe projekty, wymianę studencką, konferencje, seminaria poświęcone różnej tematyce. Na polu lokalnym organizuje takie imprezy jak: Europejskie Dni Języków – Językalia, Dance Action Day, Sabat Czarownic, Local Training Course i angażuje się w organizację wrocławskich juwenaliów. W organizacji może działać każdy student niezależnie od uczelni czy kierunku studiów, może realizować projekty, uczestniczyć w imprezach i konferencjach w Europie, a także brać udział w szkoleniach organizowanych przez AEGEE.

AEGEE-Zielona GóraEdytuj

Istnieje od 1998 roku i zrzesza, w przeważającej części, studentów z kierunków humanistycznych, choć działania skupia na kampusie politechnicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zrealizowała projekty:

 • European School 1999
 • Wędrowny Letni Uniwersytet Kieł – Lubeck – Zielona Góra 2001, którego współorganizatorami były również anteny AEGEE z Niemiec, a hasło przewodnie tej imprezy brzmiało: Poznaj naszą różnorodność!
 • FOOTLOOSE! – Do utraty tchu! 2003 – warsztaty taneczne

W ostatnim czasie flagowym projektem anteny, są wielokrotnie nagradzane i bardzo popularne "Zmagania Akademików". Projekt kulturalno-sportowy, który pozwala drużynom reprezentującym zielonogórskie domy studenckie zmierzyć się w rozmaitych, często bardzo oryginalnych, lub czerpiacych z polskiej tradycji konkurencjach.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. AEGEE-Gliwice. [dostęp 2016-07-01].

Linki zewnętrzneEdytuj