AstroNautilus – popularnonaukowy dwumiesięcznik o tematyce astronautycznej. Redaktorem czasopisma był Andrzej Kotarba, pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN. Pierwotnie AstroNautilus ukazywał się w wersji elektronicznej, a od kwietnia 2012 był dostępny w wersji drukowanej, płatnej. Pierwszy numer ukazał się w 2003 roku. W pierwszym okresie wydawania czasopisma – lata 2003-2005 – ukazało się 14 numerów: w roku 2003 (5 numerów), w 2004 (6 numerów; w tym: 1 numer specjalny, 1 numer łączony) i w 2005 (2 numery). Wydawanie czasopisma zostało czasowo zawieszone w 2005 roku, a następnie wznowione w 2011 (wraz z numerem 15). Ostatni łączony numer 5-6 (28-29) ukazał się w 2013 roku, gdy wydawanie pisma zostało definitywnie zakończone.

AstroNautilus
Częstotliwość dwumiesięcznik
Państwo  Polska
Rodzaj czasopisma popularnonaukowe
Pierwszy numer 2003
Ostatni numer 2013
Redaktor naczelny Andrzej Kotarba
Średni nakład poniżej 1500 egz.
ISSN 1733-3350
Strona internetowa

AstroNautilus obejmował tematykę astronautyki załogowej i bezzałogowej (w tym badania planet i innych ciał Układu Słonecznego, badania Ziemi), astronomii oraz dziedzin pokrewnych. Przez cały okres ukazywania się był jedynym w Polsce czasopismem popularnonaukowym poświęconym w całości astronautyce. W sensie merytorycznym kontynuował i znacząco rozszerzał tradycje kwartalnika (później dwumiesięcznika) „Astronautyka” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Astronautyczne.

Linki zewnętrzneEdytuj