Asystolia

Asystolia (łac. z gr. asystole) – brak czynności elektrycznej serca, co w zapisie EKG objawia się w postaci linii zbliżonej do linii poziomej (linii izoelektrycznej) w co najmniej dwóch sąsiadujących odprowadzeniach EKG. Jej wystąpienie oznacza zazwyczaj całkowity brak czynności skurczowej serca, poza przypadkami asystolii rzekomej. W przypadku asystolii rzekomej linia izoelektryczna w zapisie EKG spowodowana jest problemami technicznymi sprzętu do rejestracji EKG, złym przyleganiem elektrod do skóry lub błędami w technice badania; czynność mechaniczna serca jest w tych przypadkach zachowana.

Asystolia w zapisie EKG

Czterosekundowa asystolia powoduje u ludzi zawroty głowy, a nawet utratę przytomności; trwająca dłużej jest stanem zagrożenia życia (śmierć kliniczna). Odsetek przypadków przeżycia asystolii w warunkach pozaszpitalnych wynosi mniej niż 2%[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Choroby wewnętrzne, Andrzej Szczeklik (red.), Jerzy Alkiewicz, Kraków: Medycyna Praktyczna, 2005, ISBN 83-7430-031-0, OCLC 830805120.