Ateneum (dwumiesięcznik)

Ateneumdwumiesięcznik kulturalny ukazujący się w Warszawie od stycznia 1938 roku do maja 1939, redagowany przez Stefana Napierskiego. Profil pisma skupiony był na propagowaniu wartości humanistycznych, przeciwstawianych militaryzmowi i nacjonalizmowi.

Ateneum
Częstotliwość

dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Adres

Warszawa

Tematyka

literatura

Pierwszy numer

1938

Ostatni numer

1939

Z czasopismem współpracowali: Bolesław Miciński, Kazimierz Wyka, Jerzy Stempowski i Ludwik Fryde. Na jego łamach ukazywały się wiersze poetów Kwadrygi i Żagarów, oraz utwory Tadeusza Brezy, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jarosława Iwaszkiewicza, Mieczysława Jastruna, Karola Ludwika Konińskiego, Władysława Sebyły. Publikowano przekłady: Stefana Georgego, Aleksandra Błoka, Siergieja Jesienina, Guillaume’a Apollinaire’a.

Bibliografia

edytuj