Ateneum Kapłańskie

Ateneum Kapłańskie - czasopismo teologiczne założone we Włocławku w 1909 r. przez ks. Idziego Radziszewskiego.

Ateneum Kapłańskie
Częstotliwość miesięcznik
Państwo  Polska
Wydawca Seminarium Duchowne we Włocławku
Rodzaj czasopisma teologiczne
Pierwszy numer 1909
Redaktor naczelny ks. Waldemar Karasiński
ISSN 0208-9041
Strona internetowa

Od 1990 roku czasopismo wydaje Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne. Od początku istnienia czasopisma jest związane z Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, którego wykładowcy byli kolejnymi redaktorami naczelnymi.

Około 1926 r. siedziba redakcji mieściła się na pl. Kopernika 11, wydawcą miesięcznika był wówczas ks. Stanisław Gruchalski[1].

Historia czasopismaEdytuj

 
Okładka miesięcznika Ateneum Kapłańskie ze stycznia 1911 roku.

Największy wkład w powstanie „Ateneum Kapłańskiego” miał ks. Idzi Radziszewski, ówczesny rektor Seminarium Duchownego[2]. Pomysł kapłana odbił się echem wśród profesorów i innych warstw duchowieństwa. Na początku roku akademickiego (1908/1909) odbyło się kilkanaście posiedzeń, na których omawiano szczegółowo charakter i zadanie nowego czasopisma. Ustalono, że Ateneum Kapłańskie będzie miesięcznikiem obejmującym od ośmiu do dziesięciu arkuszy druku i będzie ukazywać się w dziesięciu zeszytach rocznie, czyli co miesiąc z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień)[3].

Podczas spotkań księży profesorów próbowano ustalić nazwę dla nowego pisma. Wysuwano różne projekty i nazwy, wśród których większość połączonych byłą ze słowami kościelny lub katolicki. Ostatecznie przeszła propozycja ks. Radziszewskiego, który zaproponował nazwę: Ateneum Kapłańskie [4]. Taki tytuł był przyjęty z uznaniem przez wielu czytelników i używany jest do dziś.

Po wstępnych rozmowach należało przystąpić do organizacji wewnętrznej redakcji. Ks. Radziszewski, który stworzył cały projekt pisma, nie chciał podjąć kierownictwa. Na jednym z posiedzeń wybrano ks. prof. Rudolfa Filipskiego, a jego zastępcą ks. prof. Antoniego Szymańskiego. Na skutek trudności osobistych, ks. Filipski musiał zrezygnować z zaszczytnej funkcji. Redaktorem został ks. Antoni Szymański, który pełnił swoją rolę do wybuchu pierwszej wojny światowej[4]. Podczas spotkania wybrano także wydawcę miesięcznika, którym miał być ks. Stanisław Gruchalski[5].

Projektem okładki zajął się ks. mgr Władysław Służałek, prefekt gimnazjum we Włocławku. Własnoręcznie wykonał stylizację liter w tytule i narysował pieczęć, która była odbijana przez dziesiątki lat na każdym zeszycie Ateneum Kapłańskiego.

Redaktorzy naczelniEdytuj

Stali członkowie redakcji [6]Edytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Rozwój Samorządu m. Włocławka w Polsce Odrodzonej, pod red. Stanisława Krzewskiego, Włocławek 1926, s. 227
  2. W trzydziestolecie Ateneum Kapłańskiego 1909-1939, Ateneum Kapłańskie, t. 43, Włocławek 1939, s. 1
  3. Ateneum Kapłańskie na przestrzeni lat czterdziestu, Józef Kruszyński, Ateneum Kapłańskie, t. 51, Włocławek 1949, s. 26
  4. a b Ateneum Kapłańskie na przestrzeni lat czterdziestu, Józef Kruszyński, Ateneum Kapłańskie, t. 51, Włocławek 1949, s. 27
  5. Na 50-lecie, Włodzimierz Jasiński, Ateneum Kapłańskie, t. 58, Włocławek 1959, s. 12
  6. Wykaz redaktorów i pracowników czasopisma, Ateneum Kapłańskie,t. 104, Włocławek 1985, s. 82

Linki zewnętrzneEdytuj