Atmosfera techniczna

pozaukładowa jednostka miary ciśnienia

Atmosfera techniczna (at) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia powszechnie używana w technice. Odpowiada ciśnieniu wywoływanemu siłą kilograma-siły rozkładającej się na jednym cm² lub naciskowi 10 metrów słupa wody[1].

1 at
= 1 kG/cm²
= 0,9678415 atm
= 735,559 Tr = 735,559 mm Hg
= 98066,5 Pa
= 0,980665 bar

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. dla gęstości wody ρ = 1000 kg/m³ i średniego przyspieszenia ziemskiego g = 9,80665 m/s²