Atomic Energy Commission

Atomic Energy Commission - (ang. Komisja Energii Atomowej), cywilna agencja powołana przez prezydenta Harry'ego Trumana 1 sierpnia 1946 r. w celu kontrolowania, rozwoju i produkcji broni nuklearnej oraz badań nad pokojowym wykorzystaniem energii atomu. Komisja była kierowana przez pięcioosobową grupę jej członków, z których jeden pełnił funkcję przewodniczącego. Pierwszym przewodniczącym był David E. Lilienthal (do 1950 r.).

Znaczek U.S. Atomic Energy Commission.

31 grudnia 1946 r. Komisja przejęła uprawnienia Manhattan Engineering District, który kierował pracami nad konstrukcją bomby atomowej w czasie II wojny światowej.