Atrybut pliku

metadane przypisywane do pliku komputerowego charakteryzujące jego zachowanie względem systemu plików

Atrybut pliku – cecha charakterystyczna danego pliku w komputerze.

Atrybutami mogą być:

  • rozmiar
  • nazwa
  • data utworzenia, modyfikacji, ostatniego dostępu, usunięcia itp.
  • właściciel i grupa pliku
  • prawa (zapisu, odczytu itd. – mogą być odmienne dla różnych grup użytkowników)
  • położenie, czyli wskaźnik do miejsca na urządzeniu, na którym plik został zapisany (często tablica wskaźników)
  • typ pliku

Atrybuty zależą od systemu operacyjnego, a dokładniej od jego systemu plików.

Atrybuty plików mogą stanowić część plików lub są umieszczane łącznie dla wielu plików we wspólnej strukturze tworząc kartoteki. W wielu systemach operacyjnych kartoteki plików są traktowane jak pliki.

Specyficzne atrybuty różnych systemówEdytuj

AmigaEdytuj

atrybut znaczenie
d deletable / kasowalny
e executable / wykonywalny
w writable / zapisywalny
r readable / odczytywalny
a archived / archiwalny
p reentrant executable / wykonywalny, dopuszcza się wiele instancji
s script / skrypt

FATEdytuj

atrybut znaczenie
a archive / archiwizowany
h hidden / ukryty
r read-only / tylko do odczytu
s system file / plik systemu

UniksoweEdytuj

atrybut znaczenie
r read / prawo odczytu
w write / prawo zapisu
x execute / prawo wykonania

To bardzo skrócony opis. Więcej w haśle prawa dostępu.

Poza typowymi atrybutami uniksowymi niektóre systemy plików mają swoje dodatkowe atrybuty, do których zmian służą oddzielne programy (np. chattr dla ext2).