Otwórz menu główne

Aukcja wojska - jeden z postulatów programowych obozu reform z XVIII wieku, który dotyczył powiększenia stanu armii poprzez zwiększenie jej stanu liczebnego.

Jednym z osób popierających aukcję wojska był Walenty Aleksander Czapski, który na sejmie w 1740 opowiedział się za aukcją wojska oraz wznowieniem rokowań z sąsiednimi krajami.

Został on częściowo zrealizowany w latach 1775 i 1788.

BibliografiaEdytuj