Austriacki traktat państwowy

Austriacki traktat państwowyumowa międzynarodowa podpisana 15 maja 1955 roku przez Austrię, Związek Radziecki, Wielką Brytanię, Francję i Stany Zjednoczone. Traktat został podpisany w Wiedniu, w Sali Marmurowej wiedeńskiego Belwederu[2]. Zawarty zgodnie z zapowiedzią zawartą w Deklaracji moskiewskiej, na którą powołuje się we wstępie. Likwidował on Anschluss Austrii z 1938 roku, kończył także okupację kraju przez cztery mocarstwa, która trwała od 1945 roku. W myśl postanowień traktatu Austria m.in. odzyskała suwerenność państwową i granice z 1938 roku. Jednocześnie porozumienie zakazywało Austrii połączenia politycznego i gospodarczego z Niemcami w przyszłości oraz zobowiązywało ją do uznania układów paryskich, pokoju z Japonią i zamierzanego układu pokojowego z Niemcami. Art. 13 zabrania Austrii wytwarzania lub posiadania wyliczonych w nim rodzajów broni, w tym broni masowego rażenia. Warunkiem podpisania traktatu przez Związek Radziecki było proklamowanie przez Austrię wieczystej neutralności, co austriacki parlament uczynił 26 października 1955 roku[3].

Austriacki traktat państwowy
Traktat Państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii podpisany w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.
Przedmiot regulacji

państwo austriackie

Podpisanie

15 maja 1955
Wiedeń

Wejście w życie

27 lipca 1955[1]

Depozytariusz

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Język oryginału

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Podpisy sygnatariuszy traktatu

Układ spisano w językach autentycznych angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Do wejścia w życie wymagana była ratyfikacja przez Austrię oraz USA, Wielką Brytanię i ZSRR. Depozytariuszem został rząd ZSRR. Wejście w życie nastąpiło 27 lipca 1955 z chwilą złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, zarejestrowany przez Sekretariat ONZ 27 września 1955 r.[4] Art. 37 dozwala na przystąpienie do Układu członkom ONZ będącym w stanie wojny z Rzeszą w chwili jej kapitulacji[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Robert M. Slusser, Jan F. Triska, A Calendar of Soviet Treaties 1917-1957, Stanford: Stanford University Press, 1959, s. 328.
  2. Belweder. otowieden.pl. [dostęp 2014-04-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-01)]. (pol.).
  3. Austriacki traktat państwowy. portalwiedzy.onet.pl. [dostęp 2014-04-28]. (pol.).
  4. United Nations Treaty Series, vol. 217 s. 223.
  5. Uczyniły to Polska (1956), Meksyk (1958), Brazylia (1958), Kanada (1959), Nowa Zelandia (1951) i Australia (1961) - akty wykonawcze do Dz.U. 1957 nr 19 poz. 94

Linki zewnętrzneEdytuj