Autograf

Własnoręczne pismo jakiejś osoby

Autograf (gr. αὐτός 'sam' i γράφω 'piszę') – własnoręczne pismo jakiejś osoby[1] (podpis[1], rękopis).

Autograf fragmentu Genesis z Ducha Juliusza Słowackiego

W tekstologii edytuj

W tekstologii autograf to tekst dzieła sporządzony własnoręcznie przez autora, czyli rękopis autorski. Tekst dzieła może istnieć w kilku autografach, odpowiadających kolejnym redakcjom dzieła (warianty tekstu), np. bruliony, czystopis.

Autograf uważany jest w tekstologii za jeden z możliwych sposobów przekazu tekstu autentycznego, gra ważną rolę w krytyce tekstu, pozwala wykryć i poprawić omyłki druków. Odczytanie autografu jest jednak zazwyczaj czynnością trudną, bowiem nie zawsze pozwala rozstrzygnąć istotne problemy tekstologiczne dzieła literackiego.

Potocznie edytuj

W znaczeniu potocznym autograf oznacza własnoręczny podpis jakiejś osoby.

 
Autograf Francisa Edgewortha

Przypisy edytuj

  1. a b Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 26.

Bibliografia edytuj

  • Stanisław Sierotwiński: Słownik terminów literackich: Teoria i nauki pomocnicze literatury. Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 1970, s. 45.
  • Janusz Sławiński: Słownik terminów literackich. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1988, s. 48.
  • Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego – Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy (2009) ISBN 978-83-7096-706-2