Automatyczna sieć aerozolowa

Automatyczna sieć aerozolowa (ang. AErosol RObotic NETwork, w skrócie AERONET) – sieć fotometrów słonecznych służących do pomiaru ilości i rodzaju pyłów zawieszonych (sulfaty, sól morska, sadza) oraz ilości pary wodnej w powietrzu. AERONET jest wspólnym projektem naukowo-badawczym NASA i Uniwersytetu w Lille (Francja) (podsieć PHOTONS), w którym uczestniczy wiele innych instytucji naukowych i badaczy z całego świata. W skład sieci wchodzi około 500 sunfotomerów, rozmieszczonych w stacjach pomiarowych na całym świecie

Sunfotometr sieci AERONET

Oprócz bezpośredniego pomiaru strumienia energii dochodzącej od słońca sunfortometry dokonują pomiaru w almukantarze i w płaszczyźnie głównej Słońca, dzięki temu można ocenić własności absorbujące i rozproszeniowe pyłów zawieszonych oraz ich rozkład wielkości. Sieć jest m.in. używana do badania wpływu radiacyjnego zanieczyszczeń na zmiany klimatu.

Sunfotometr skanującyEdytuj

AERONET wykorzystuje sunfotometry 318A, francuskiej firmy CIMEL Electronique, składające się z dwóch kolimatorów światła. Pomiary światła słonecznego wykonywane są w bliskim ultrafiolecie, zakresach widzialnych i bliskiej podczerwieni – 340, 380, 440, 500, 670, 870, 940 i 1020 nm. Bezpośrednie pomiary światła słonecznego umożliwiają pomiar aerozolowej grubości optycznej wyznaczanej na podstawie prawa Lamberta-Beera-Bouguera z uwzględnieniem rozpraszania Reyleigh'owskiego i absorpcji przez ozon atmosferyczny. Kalibracja instrumentów sieci odbywa się poprzez porównanie z jednym z instrumentów wzorcowych, kalibrowanym za pomocą procedury Langleya w obserwatorium na Mauna Loa na Hawajach.

W Polsce sunfotomer sieci AERONET działa w Cetralnym Obserwatorium Geofizycznym PAN w Belsku k. Grójca, Stacji Badawczej Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie oraz Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

Linki zewnętrzneEdytuj