Avant-cour

Avant-cour (fr.), przeddziedziniec — plac, dziedziniec poprzedzający pałac, umieszczony przed dziedzińcem honorowym (cour d'honneur). Do avant-cour przylegały oficyny, zabudowania gospodarcze. Forma rozwiązania przestrzennego w budownictwie pałacowym z okresu baroku i klasycyzmu.