Bój to jest nasz ostatni

zbiór poezji, pieśni i inscenizacji

Bój to jest nasz ostatni – zbiór poezji, pieśni i inscenizacji – tomik wierszy poetów polskich i radzieckich wydany przez spółdzielnię wydawniczą Czytelnik w 1953. Wśród autorów: Władysław Broniewski, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Jerzy Putrament, Leon Pasternak, Władimir Majakowski, Leopold Lewin, Adam Ważyk, Józef Baran[1]. Część utworów w zbiorze reprezentuje nurt socrealizmu w poezji polskiej. Znajdziemy pośród nich "List do Józefa Stalina" Jerzego Putramenta. W zbiorze znajdziemy także utwory, które włączono bądź kontekstowo, bądź korzystając z lewicowych sympatii poetów.

Przypisy

edytuj
  1. Katalog [online], wbp.kielce.pl [dostęp 2024-04-27].