Bór świeży

Bór świeży (Bśw) – siedlisko leśne występujące we wszystkich krainach przyrodniczo-leśnych na nizinach i częściowo w Krainie Karpackiej. Leży na glebach typu bielicowego oraz glebach rdzawych, są to więc piaski różnoziarniste, głębokie i świeże o cienkiej warstwie kwaśnej próchnicy typu mor. Poziom wody gruntowej znajduje się w zasięgu systemów korzeniowych drzew.

Bór świeży
Ilustracja
Bór świeży w Wielkopolsko-Pomorskiej krainie przyrodniczo-leśnej, mezoregion Wysoczyzny Dobrzyńsko-Chełmińskiej
Symbol Bśw
Tereny nizinne
Gleby bielicowe, rdzawe
Gatunki główne sosna zwyczajna II–IV bonitacji
Gatunki domieszkowe brzoza brodawkowata, w krainach II i V również świerk pospolity.
Gatunki podszytowe jałowiec pospolity, dąb bezszypułkowy, jarzębina
Typ siedliskowy lasu

W runie leśnym boru świeżego występują: borówka czernica, widłoząb kędzierzawy, rokiet gałązkowy i błyszczący. W warstwie podszytowej rosną: jałowiec, trzmielina i jarzębina. W składzie gatunkowym drzewostanów panuje sosna z domieszką brzozy, a w piętrze dolnym występują: buk, lipa, dąb, świerk i jodła.

Typowe gatunki runa różnicujące bór świeży od boru suchego:

Gatunki częste:

Udział tego typu siedliska w ogólnej powierzchni polskich lasów wynosi ok. 38%.

Linki zewnętrzneEdytuj